Verb på vandring

Forsker har påvist slektskap mellom amerikanske indianerspråk og et lite, isolert språk fra Sibir. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Navajo-hytte. (Foto: iStockphoto)"
"Navajo-hytte. (Foto: iStockphoto)"

Da lingvisten Edward Vajda kom over det isolerte sibirske språket ket tidlig på 1990-tallet, ble han slått av likheten med språk han kjente fra Amerika. Den verbale strukturen i ket minnet sterkt om navajo, et indianerspråk utbredt blant annet i New Mexico og Arizona.

Vajda, som jobber ved Western Washington University i Bellingham på USAs vestkyst, mener nå å funnet de første solide bevis på en språklig forbindelse over Beringstredet.

For en måneds tid siden kunne forskning.no melde at nye bevis for menneskets nærvær på det amerikanske kontinent nå har flyttet tidspunktet for første ankomst over Beringstredet 1000 år bakover i tid. Forskerne mener nå at det har eksistert mennesker der i i hvert fall 14 300 år.

Vajda har altså avslørt språklige fossiler som er mer enn 14 000 år gamle!

Verb over Beringstredet

På et møte i Alaska Anthropological Association i Alaska nylig, viste Vajda hvordan språkfamilien jeniseisk, som inneholder språket ket, er lingvistisk beslektet med den nordamerikanske språkgruppen na-dene, som blant annet inneholder navajo.

Vajda sammenliknet verb i ket og na-dene, og viste hvordan tonen i ket-ord oppstår fra samme konsonantskift som i tilsvarende na-dene-ord. Han påviste også likheter i ord. Kets nåværende ord for mygg uttales for eksempel “soo-i.” Gamle indianerspråk har “tsoo-i” for samme insekt.

Lingvister, antropologer og arkeologer har lenge hatt mistanke om at det skulle finnes språklige forbindelser mellom de to språkene, men har fram til nå ikke klart å føre dem sammen.

Et spesielt folkeslag

Både lingvistiske og antropologisk er ket-folket et av de mest spesielle i Asia. Det er det eneste gjenværende av en svært gammel folkegruppe man tror levde over store deler av det sentral, søndre Sibir.

Idag finnes det rundt regnet 1100 ket, de fleste lever øst for den midtre delen av elva Jenisej. Inntil for et par hundre år siden hadde ket-folket selskap med andre, beslektede folk, jeniseiske folk som kott, assan, baikot og pumpokol, som alle levde lenger sør langs elva. Men alle disse er nå assimilert opp i den generelle sibirske befolkning, og kulturene har opphørt å eksistere.

Forskerne tror de Jeniseiske folkene er etterkommere av noen av de første menneskene som trengte inn i Sibir, mens andre folkeslag i området antagelig er etterkommere av senere innvandrere.

DNA-studier viser at ket-folket er fjernt beslektet med folk i Sørøst-Asia, som tibetanere, burmesere og andre. Det er ikke påvist noe slikt slektskap for andre sibirske folk.

Bare 600 snakker ket

Rent lingvistisk er de om mulig enda særere. Språket ket snakkes i dag av bare 600 mennesker, og det er totalt forskjellig fra alle andre sibirske språk.

Språkforskerne tror det eksisterte et proto-jeniseisk språk for 2000 år siden, som kan være beslektet med vidt spredte og isolerte språk som baskisk her i Europa og burushaski fra det nordre India, enkelte eldgamle språk fra Kaukasus, samt tibetansk og kinesisk.

Hvis alle disse språkene stammer fra samme urspråk, må dette ha eksistert for mer enn 20 000 år siden.

Og nå er det altså påvist en forbindelse med språk som har spredt seg over Beringstredet og inn i den nye verden - altså indianernes første språk.

Språket forsvinner

Mens ket-folket tidligere var nomader, lever de nå bofast i landsbyer langs elva Jenisej. Formelt sett er de kristne, men har sjamanistiske elementer i troen sin. Mens nesten alle de 1100 ket snakker russisk, er det altså bare rundt regnet 600 som fremdeles behersker ket.

Under perestrojkaen for knapt 20 år siden utviklet russiske myndigheter et kyrillisk alfabet for ket, og språket undervises i dag i de tre første klassetrinnene i den lokale grunnskolen.

Likevel taper det terreng i forhold til rusisk, og språkforskerne tviler på om det vil overleve mer enn et par generasjoner, før det er totalt druknet av omgivelsene.

 

Les mer:

Edward Vajda om ket.

Alaska Anthropological Association.

Nyhetsartikkel i Anchorage Daily News.

 

 

 

Powered by Labrador CMS