Ruinbyen Izapa sett med lidar. (BIlde: Rosenswig/López-Torrijos/Antiquity October 2018)
Ruinbyen Izapa sett med lidar. (BIlde: Rosenswig/López-Torrijos/Antiquity October 2018)

Forskere har kartlagt urgammelt kongedømme i Mellom-Amerika

Izapa-kongedømmet i dagens Mexico og Guatemala besto av mange forskjellige små sentre. En forskergruppe har nå kartlagt utbredelsen til kongedømmet, som eksisterte lenge før det klassiske Maya-riket.

Sør- og Mellom-Amerika har vært hjemsted for noen spektakulære sivilisasjoner, blant annet Aztekerne, Olmec, og de kanskje mest kjente, Maya-indianerne.

Eksempler på flere "monumentale" funnsteder som deler Izapa-strukturen. (Bilde: Rosenswig/López-Torrijos/Antiquity October 2018)
Eksempler på flere "monumentale" funnsteder som deler Izapa-strukturen. (Bilde: Rosenswig/López-Torrijos/Antiquity October 2018)

Maya-sivilisasjonen hadde sin storhetstid mellom år 200-900 e.Kr., men etter dette gikk det skarpt nedover. Maya-sivilisasjonen kollapset, muligens på grunn av en dramatisk tørke.

Men før Maya-storhetstiden nådde Izapa-kongedømmet sin topp. Kongedømmet ble styrt fra tempelbyen Izapa, som ligger i det sørlige Mexico. Dette området blomstret omtrent 700-100 f.Kr.

En forskergruppe har nå kartlagt hele Izapa-området med lidar, en teknologi som kan gi arkeologer oversikt over tidligere bebodde steder over store landområder. En laser på et fly sender ut korte blink som reflekteres av landskapet under. Blinkene reflekteres tilbake til en sensor, og målingene kan brukes til å lage et nøyaktig høydekart over landskapet.

Bygninger, kanaler og templer vil synes godt på en lidar-måling, og forskerne har identifisert mange templer, og urbane sentre som hørte til Izapa-kongedømmet.

På kartet under kan du se hvor Izapa-hovedstaden finnes i dag.

Pyramider med vulkaner i bakgrunnen

Forskerne har identifisert 41 såkalte monumentale steder over et område på rundt 450 kvadratkilometer. Dette er bosetninger som deler forskjellige arkitektoniske fellestrekk, som også identifiserer dem som Izapa. Basert på grove anslag, kan det ha bodd opp mot 2000 mennesker på disse stedene. Selve Izapa kan ha huset mer enn 5000.

Izapa-ruinene i dag. (Bilde: Simon Burchell/CC BY-SA 3.0)
Izapa-ruinene i dag. (Bilde: Simon Burchell/CC BY-SA 3.0)

De har blant annet en pyramideaktig haug i den nordlige delen av bosetningen, som er plassert oppå en plattform. Flere altere omkranser denne pyramiden. Nesten alle disse pyramidene er plassert på en måte som gjør at to store vulkaner i området er i bakgrunnen når man sto foran pyramiden.

Vulkanene Tacaná og Tajumulco har kanskje vært en viktig del av ritualene som ble utført ved pyramidene. Siden dette er et fellestrekk på tvers av disse stedene, mener forskerne at de hadde en felles kultur, hvor ritualene sannsynligvis var ganske like, og styrt fra byen Izapa.

Tacaná-vulkanen. Den er over 4000 meter høy. (Bilde: eduardo.robles/CC-BY 2.0)
Tacaná-vulkanen. Den er over 4000 meter høy. (Bilde: eduardo.robles/CC-BY 2.0)

Tavler

Izapa er også kjent for kunstverkene sine, som er i en stil som blir beskrevet som en link mellom Maya-kunsten og de tidligere Olmec-rikene.

Det har blitt funnet mange slike tavler i byen Izapa, som forestiller blant annet mytologiske fortellinger eller andre scener. Noen er ganske brutale, som du kan se på bildet.

Utsnitt fra en tavle fra Izapa. (Bilde: Rosenswig/López-Torrijos/Antiquity October 2018)
Utsnitt fra en tavle fra Izapa. (Bilde: Rosenswig/López-Torrijos/Antiquity October 2018)

Det var ikke et veldig stort kongedømme, ifølge forskerne. Alle disse bosetningene ligger innenfor 22 kilometer rundt hovedstaden Izapa.

Men den sentraliserte kontrollen må ha vært ganske sterk, siden nesten alle stedene har så mange fellestrekk. Dette er ikke tilfelle med andre, mindre kongedømmer i området, bemerker forskerne.

Referanser:

Rosenswig mfl: Lidar reveals the entire kingdom of Izapa during the first millennium BC. Antiquity, 2018. DOI: 10.15184/aqy.2018.166. Sammendrag

Powered by Labrador CMS