Sauer som ble utsatt for ujevn døgnrytme, fikk lam som var mer skrantne. De som var drektige med tvillinger fikk lengre «svangerskap».
Sauer som ble utsatt for ujevn døgnrytme, fikk lam som var mer skrantne. De som var drektige med tvillinger fikk lengre «svangerskap».

«Skiftarbeid» hos drektige sauer ga mindre lam

Sauer som fikk forstyrret døgnrytmen, fikk lam som var nesten en halv kilo lettere. Studien tyder på at skiftarbeid hos gravide selv tidlig i svangerskapet kan påvirke fosterveksten. – Overførbarhet til mennesker er mulig, sier norsk forsker.

Sauer som fikk forstyrret døgnrytmen mens de var drektige, fikk mer skrantne lam. Lammene var mindre, selv hos søyene som ble utsatt for «skiftarbeid» bare i starten av drektighetsperioden.

Der viser en australsk studie som er publisert i Journal of Physiology nylig.

Studien kan ha en viss overføringsverdi til mennesker. Den tyder på at skiftarbeid hos gravide kan påvirke fosterveksten, mener forskerne bak studien.

De mener derfor at funnene bør legge føringer på regler for skiftarbeid blant gravide.

Mange likheter i fysiologiske funksjoner

Men hvor overførbart er dette egentlig på mennesker? Vi spør en forsker som er spesialist på vår indre klokke.

Førsteamanuensis Jelena Mrdalj ved Universitetet i Bergen.
Førsteamanuensis Jelena Mrdalj ved Universitetet i Bergen.

– Resultater fra eksperimentelle studier på dyr er ikke direkte overførbare til mennesker. Men de gir oss en viktig pekepinn på hvilke mekanismer som kan ligge til grunn, sier førsteamanuensis Jelena Mrdalj ved Institutt for biologisk og medisinsk psykolog ved UiB.

På tross av forskjeller i levemåte blant pattedyr og ulik biologisk tilpasning til miljø, er det mange likheter i fysiologiske funksjoner.

– At skiftarbeid og simulert skiftarbeid kan ha store konsekvenser for regulering av metabolisme er funnet i tidligere studier på tvers av arter, som mennesker, rotter, mus og nå sau.

Det gir en god indikasjon på at funnene fra denne studien kan overføres mellom arter, sier forsker Jelena Mrdalj.

Sauer går drektige i fem måneder

I denne studien har forskere valgt sau, fordi de gir en rimelig tilnærming til lengden på graviditet, forklarer Mrdalj. Søyer går drektige i fem måneder.

Endringer i mors døgnrytme kan bidra til konsekvenser for avkom. Det er mulig at endret blodsukker-regulering hos mor kan påvirke metabolismen hos avkom og dermed veksten.

Men det gjenstår å undersøke akkurat hvordan dette skjer. Andre studier med fokus på utvikling, har vist at lavere fødselsvekt kan være en konsekvens av stress før fødselen.

– Derfor er det viktig at studien blir gjentatt og at man undersøker konsekvensene på avkommet, sier Jelena Mrdalj.

Utakt påvirker forbrenningen

Skiftarbeid forstyrrer normale mønstre for søvn, spising og eksponering for lys. Det har lenge vært kjent at turnusjobbing kan gi økt risiko for overvekt og diabetes 2 hos mennesker.

– Variasjonen gjennom døgnet i de fysiologiske funksjonene er styrt via såkalte klokkegener som vi har i alle kroppens celler. Den sentrale biologiske klokken i hjernen stilles inn av lys og synkroniserer de perifere klokkene, forklarer Mrdalj..

Men de lokale klokkene kan likevel påvirkes av matinntak og aktivitet og komme i utakt med hverandre. Dette er tilfellet med skiftarbeid. Det er vist i flere tidligere studier at skiftarbeid kan ha store konsekvenser for metabolisme i kroppen (forbrenning).

Men hvordan turnus påvirker gravide er usikkert. Vi vet heller ikke sikkert hvor tidlig gravide bør slutte å jobbe turnus for å unngå uheldig påvirkning på fosteret.

Fikk lys og mat om natten

For å finne ut mer om dette, eksperimenterer forskere på dyr. Forsøk med drektige gnagere har tidligere vist at forstyrrede søvnmønstre kan påvirke avkommet. Og nå har altså australske forskere konstruert «turnus-jobbing» hos drektige sauer.

En gruppe sauer fikk lys på om dagen og mat tidlig om morgenen, mens en annen gruppe fikk mat og lys vekselvis om natten og om dagen, annenhver uke.

Så målte forskerne sirkadiske rytmer (kroppens indre klokke), hormonnivå i blodet og blodsukkernivået tidlig og sent i svangerskapet. Lammene ble også veid ved fødselen.

Forsøket førte ikke til flere spontataborter eller dødfødsler. Men det ga store endringer i kroppsvekt på lammene.

Fikk negative konsekvenser for lammene

Forskerne delte sauene i tre grupper, og gjennomførte forsøkene på den ene gruppen bare i første tredel av drektighetsperioden. Resten av sauene fikk gjennomgå i to tredeler eller hele «svangerskapet».

De fant ut at skiftarbeid hemmet glukosetoleransen. Hormonet insulin var ikke like effektivt til å fjerne glukose fra blodet når blodsukkeret steg.

– Det tyder på svekket blodsukkerregulering som en konsekvens av endringer i døgnrytmeregulering, sier Jelena Mrdalj.

De målte ikke aktivitet i klokkegener i kroppens metabolske organer som leveren og bukspyttkjertelen.

– Men de fant tydelig forstyrrelse i andre perifere vev, i musklene mistet klokkegener helt sin normale rytme, dersom søyene «jobbet skift», sier Mrdalj.

Sauer på «skiftarbeid» som gikk med ett lam, fikk lam som var 475 gram lettere. Sauer som gikk med tvillinger, gikk drektige lengre enn normalt.

De fant også endringer hos sauene som bare ble utsatt for «skiftarbeid» i den første tredjedelen av drektighetsperioden.

– Vi fant at det å bli utsatt for skiftende natt- og dagskift, svekket både morens Sforbrenning og avkommet, selv om bare de var utsatt for skift tidlig i graviditeten, sier dr Kathy Gatford ved University of Adelaide and South Australian Health and Medical Research Institute.

Nå er forskerne i sving med å undersøke lammenes helse.

Kilde:

K. Gatford mf: Simulated shift work disrupts maternal circadian rhythms and metabolism, and increases gestation length in sheep. Sammendrag. The Physiological Society, 22. januar 2019. https://doi.org/10.1113/JP277186

Powered by Labrador CMS