Forskere frykter at det vil smelte mer is på Antarktis enn de tidligere trodde. (KPG_Payless / Shutterstock / NTB scanpix)
Forskere frykter at det vil smelte mer is på Antarktis enn de tidligere trodde. (KPG_Payless / Shutterstock / NTB scanpix)

Frykter store klimaendringer i Antarktis

Forskere ved University of Colorado ønsker mer oppmerksomhet rundt at overflaten på Antarktis smelter.

Antarktis er det kaldeste og tørreste kontinentet på jorda, og inneholder 90 prosent av all is på jordkloden. Kontinentet er mindre enn Sør-Amerika, men langt større enn Europa. Havvannet rundt Antarktis er kaldt, men ute på den ytre del av kontinentalsokkelen er det et belte av varmt vann.

Nå viser ny forskning at isen og snøen kan smelte andre steder enn på kontinentets lavtliggende kyster og flytende isbremmer.

Kan bryte opp isbremmene

I dag slår smeltevannet i Antarktis kraftig imot overflaten av innlandsisen og i større og flere dammer på isbremmene rundt kontinentet. Dette skaper spenninger som kan bryte opp isbremmene.

Isbremmen er delen av en isbre som flyter på havet. Isen her kan være over 1000 meter tykk. Jobben til isbremmene er vanligvis å hindre innlandsis i flyte raskt ut i havet.

Studien mener også at det er varmere luft som vil spille den største rollen i Antarktis sitt bidrag til at havnivået i verden stiger. De mener altså at varmere luft er et større problem enn varmere havvann.

Tror Antarktis vil ligne Grønland

På Grønland er det mye is som smelter. Det har bidratt til at det globale havnivået har økt. I tidligere studier har forskere argumentert for at isen på Grønland vil smelte raskere enn hva som har vært forventet. FNs klimapanel er bekymret for at en varmere gjennomsnittstemperatur kan bety slutten for innlandsisen på Grønland.

En av forskerne bak studien, Alison Banwell, mener det er avgjørende at vi får en bedre forståelse av dynamikken rundt smelting av den frosne massen og hva det vil ha å si for en potensiell stigning av havnivået. Forskere mener at situasjonen på Antarktis vil bli mer alvorlig på slutten av vårt århundre og at kontinentet vil bli varmere og våtere. De mener at fremtiden til Antarktis kan ligne på dagens Grønland.

– Vi har fått noe innsikt fra hva som skjer på Grønland, der mye av den store og frosne overflatemasse smelter. Det gjør at en hel rekke forskjellige prosesser er i spill, sier Alison Banwell i en pressemelding.

Hun mener at mye smeltet overflateis i Antarktis kan føre til at isen flyter ut i havet, som den allerede gjør mye av på Grønland.

– I Grønland utgjør smelting av overflaten omtrent 80 prosent av det totale årlige massetapet, sier Katrin Lindbäck til forskning.no

Lindbäck er postdoktor på Norsk Polarinstitutt og jobber med breforskning på Antarktis.

Kontinentet forandrer seg på nye måter

– Disse prosessene har blitt studert veldig nøye i Grønland, og det er en god analogi med hva som kan skje i fremtiden i Antarktis når temperaturen stiger, sier Lindbäck.

Hun synes studien er en god oppsummering av ny forskning.

— Den viser hvordan smelting av Antarktis kan øke i fremtiden, og hvilken innvirkning det kan ha på massebalansen, som påvirker havnivået, sier Lindbäck.

Forandrer seg på nye måter

Banwell og hennes kolleger mener å ha funnet viktige hull i andre forskere sin forståelse av Antarktis. De ønsker mer forskning på hvordan smeltingen av overflaten til slutt kan nå kjernen i isbremmene.

Antarktis fremtid krever at forskere anerkjenner at kontinentet forandrer seg på nye måter.

– Det kommer til å kreve både tverrfaglig og internasjonal innsats. Vi trenger flere feltgrupper som kan observere og forske fra forskjellige steder, både fra bakken, fly og satellitter, sier Banwell.

Hun mener at man både må forstå og være i stand til å kunne se forutse slike prosesser, for å forstå den globale havstigningen. Derfor trengs det flere klimamodeller som kan vise de ulike prosessene som fører til at isen smelter, mer kunnskap om vannets forekomst og dynamikken i den antarktiske innlandsisen.

I studien legger forskerne stor vekt på hvordan den kommende varmere luften vil påvirke smeltingen i Antarktis.

Nedbør kan motvirke noe av tapet

Sammenligningen med Grønland kan likevel ikke sees på som helt overførbart. Lindbäck ved Norsk Polarinstitutt påpeker at Antarktis er mer isolert enn Grønland og har lavere temperaturer.

– ­Om det blir høyere temperaturer kan det føre til mer nedbør i snø, som kan motvirke noe av tapet i Antarktis, sier hun til forskning.no

Det er vanskelig å si noe om hvordan klimaendringene kan påvirke Antarktis langt frem i tid.

– Hvordan massebalansen i Antarktis vil bli påvirke fremtiden er en av de største usikkerhetene i dag.

Lindbäck ønsker at videre forskning vil gi en bedre forståelse av hvordan smeltevann påvirker snøen og hvordan vannet kan strømme fra overflaten av isen til bunnen av isen. Slik kan man se hvordan dette påvirker isens bevegelse.

– Bør fokusere på varmere havvann

Forsker Svein Østerhus ved forskningsinstituttet NORCE tror ikke varmere luft vil spille en så stor rolle.

– Varmere luft spiller en rolle når det gjelder smelting av isen på den antarktiske halvøya Larsen isbremmen, men for innland isen tviler jeg på at høyere temperaturer vil spille en stor rolle, selv om det kommer til å bli viktigere i fremtiden, sier Svein Østerøs til forskning.no

Han har forsket på havklima og havstrømmer i mange år.

– For de kommende tiårene bør vi ha hovedfokus på effekten av at varmere havvann kan komme til å strømme inn under isbremmene og at det kanskje finnes et vippepunkt i systemet, sier han.

Østerhus har tidligere skrevet en artikkel om dette som er publisert på forskning.no:

Powered by Labrador CMS