NOKUT åpner tilsyn for å finne ut om Nord universitet har god nok kvalitet til å kalle seg universitet.

NOKUT oppretter tilsyn med nytt universitet

Nytt fra akademia:

NOKUT åpner tilsyn for å finne ut om Nord universitet, som etter planen skal åpne på nyåret, har god nok kvalitet til å kalle seg universitet.

6.11 2015 08:29

1. januar skal Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland etter planen slå seg sammen til Nord universitet.

Nå stiller Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) spørsmål ved om det nye universitetet har nok kompetanse til å opprettholde universitetsstatusen, skriver Trønder-Avisa.

– Vår kartlegging gir indikasjoner på at det nye fusjonerte Nord universitet vil ha utfordringer med å være på nivå med sammenlignbare universiteter, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Det er særlig områder som forskerutdanning, stillingskompetanse og vitenskapelig produksjon som skal under lupen.

– Det er ikke alltid automatikk i at en fusjon samlet sett bidrar til bedre kvalitet: NOKUT følger derfor nøye med på de institusjonene innen høyere utdanning som har fusjonert og som har tenkt å fusjonere, sier Mørland. 

Annonse

Saker fra våre eiere

KS FoU

Å vende tilbake til jobben du ble sykemeldt fra er ikke alltid en god løsning. I stedet kan svaret være å bytte jobb.

Universitetet i Oslo

En studie av erfarne psykoterapeuters liv og lære har blitt omgjort til et teaterstykke.

Universitetet i Agder

Den nye metoden gjør at kranene holder seg helt i ro, noe som er en fordel under laste- og losseoperasjoner på oljerigger.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Stavanger

Bedrifter som ansetter innvandrere, samarbeider mer internasjonalt og er mer innovative, ifølge forsker.

NTNU

Hvis det er for lite av kjøtt, melk eller egg på gravides matfat, øker sjansen for å få i seg for lite B12. Da er det også større sjanse for å føde for tidlig, viser ny forskning.

Norges Handelshøyskole

Dersom en ansatt får en bonus ut ifra flaks og ikke ferdigheter, er det urettferdig, mener nordmenn. Amerikanerne synes det er helt greit.

For et drøyt år siden skrev to amerikanske samfunnsøkonomer en oppsiktsvekkende forskningsartikkel om noe ingen hadde oppdaget før. 

Alkohol dreper og skader og gir oss skallebank. Hvorfor er menneskets historie likevel full av fyll?

Det er store forskjeller mellom landets skoler når gjelder hvor mye de klarer å løfte elevene. På det meste utgjør forskjellene ett til to skoleår med læring.

En kvinnelig forskers årelange kamp for å få saken sin gjenopptatt, endte i nytt tap i Forskningsetisk utvalg. Nå mener hun det er behov for en ekstern gransking, men UiO-ledelsen sier nei.