NOKUT åpner tilsyn for å finne ut om Nord universitet har god nok kvalitet til å kalle seg universitet.

NOKUT oppretter tilsyn med nytt universitet

Nytt fra akademia:

NOKUT åpner tilsyn for å finne ut om Nord universitet, som etter planen skal åpne på nyåret, har god nok kvalitet til å kalle seg universitet.

6.11 2015 08:29

1. januar skal Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland etter planen slå seg sammen til Nord universitet.

Nå stiller Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) spørsmål ved om det nye universitetet har nok kompetanse til å opprettholde universitetsstatusen, skriver Trønder-Avisa.

– Vår kartlegging gir indikasjoner på at det nye fusjonerte Nord universitet vil ha utfordringer med å være på nivå med sammenlignbare universiteter, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Det er særlig områder som forskerutdanning, stillingskompetanse og vitenskapelig produksjon som skal under lupen.

– Det er ikke alltid automatikk i at en fusjon samlet sett bidrar til bedre kvalitet: NOKUT følger derfor nøye med på de institusjonene innen høyere utdanning som har fusjonert og som har tenkt å fusjonere, sier Mørland. 

Annonse

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Saker fra våre eiere

NIFES

Dette er den første store studien som samanliknar den laksearten vi har i norsk natur med norsk oppdrettslaks.

Handelshøyskolen BI

Færre enn én av ti nordiske ledere vil stole på råd fra intelligente maskiner i viktige beslutninger. De er verdens mest skeptiske i synet på kunstig intelligens.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Én av de viktigste metodene er å la naturen gjøre så mye som mulig av jobben selv, forteller forskere fra NIVA. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Selv den femtedelen av husholdningene med godt voksne i Norge som har aller lavest inntekt, er nå gode for rundt to millioner kroner hver.

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.