Barn der foreldrene har matteangst får hjelp av enkel matte-app, viser studie fra Chicago-området.

Matte-app ga rask hjelp

Størst effekt for barn av foreldre med matteangst.

15.10 2015 05:00

Førsteklassinger og foreldre deltok i et forsøk i Chicago-området der de fikk utdelt nettbrett og et gratis mattespill.

Etter bare en gangs bruk i uka kom disse elevene opp på nivå med klassekamerater fra mer mattevante familier, ifølge studien fra The University of Chicago.

Overraskende nok ga ikke enda oftere bruk videre uttelling hos denne gruppen. Forskerne tolker dette som at forspranget som de mattevennlige familiene har, raskt kan tas igjen.

Snakker lite om matte hjemme

Programmet Bedtime Math er laget spesielt for å brukes av barn og foreldre sammen.

Mange foreldre i USA er enten likegyldige eller føler seg usikre og snakker derfor lite om matematikk, sier forskerne i en nyhetsmelding fra universitetet.

– Foreldre er viktige. Vi bygger ikke kunnskap alene. Vi må diskutere det vi har opplevd og erfart med andre, bekrefter Jean-Baptiste Huynh overfor forskning.no. Han er matematikklærer, og har vært med på å utvikle den norske matte-appen DragonBox.

– Foreldre burde spille en større rolle, og ikke bare med lekser. Men det er litt vanskelig for foreldre, for de har ikke alltid gode verktøy for å samtale med barna om det de lærer, sier Huyhn.

Må handle om matte spesielt

587 familier deltok i studien. Litt under tre fjerdedeler fikk utdelt matte-appen, mens resten fikk en tilsvarende lese-app uten matte fra samme app-produsent.


Bedtime Math er både en app for iOS og Android og en bokserie.

Matte-appen hadde lesestykker og spørsmål innen telling, geometri, aritmetikk, altså for eksempel addisjon, multiplikasjon eller divisjon og enkel sannsynlighetsregning.

Forskerne kunne følge med på hvor ofte foreldrene brukte appene sammen med barna. Alle barna gjennomgikk prøver før forsøkene startet og etterpå, for å se hvor stor forbedringen var.

De fant en sammenheng mellom bruk og forbedring, men bare for de som brukte matte-appen. Det viser at det ikke hjelper med allmenne diskusjoner om akademiske emner i familien. Det må handle om matte spesielt.

Snakk med førskolebarn om former og rom

Selv om mattetalent til en viss grad er arvelig, betyr også miljøet mye. Det gir uttelling at matte er et tema i dagligprat i familiene.

Det er viktig at foreldre snakker med 4-5-åringene sine om former og romlige egenskaper til ting og bruker ord som sirkel, høy, kant og hjørne, skriver forskerne i studien.

Stort marked for utdanningsapper

Flere egenskaper ved appen kan ha bidratt til den gode virkningen, ifølge forskerne. Den er enkel og uten distraherende elementer. Den er tilpasset læringsmålene i skolen. Og den er spesielt beregnet på å brukes av barn og foreldre sammen.

– Disse funnene er spesielt viktige, sett i sammenheng med markedet for utdanningsapper på mange milliarder dollar, skriver forskerne bak studien i tidsskriftet Science.

Referanse og lenke:

Pressemelding fra The University of Chicago

Talia Berkowitz m.fl.: Math at home adds up to achievement in school, Science, 9. oktober 2015, doi:10.1126/science.aac7427, sammendrag.

Bedtime Math, nettstedet til produsenten av matte-appen.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Saker fra våre eiere

Oslo universitetssykehus

Forskere ved Oslo Universitetssykehus vil automatisere jobben som gjøres av legespesialister i dag. – Flere pasienter vil få mer treffsikker behandling, mener prosjektleder Håvard E. Danielsen.

SINTEF

Renere vedfyring kutter helsekostnader og gir miljøgevinst, ifølge ny rapport.

Nordlandsforskning

Unge lovbrytere risikerer å vente i over ett år før oppfølgingen av dem starter.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Stavanger

Frykt for ryktespredning hindrer mange unge i å søke hjelp for mentale problemer.

NIBIO

De er knøttsmå og blir ofte uglesett, men ikke alle er farlige for miljøet.

Havforskningsinstituttet

Det er konklusjonen etter at forskarar har gått gjennom all tilgjengeleg kunnskap om temaet.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Vitensentre – et sted for hodeløs knappetrykking, tråkking og sveiving – eller kunnskap? Nils Petter Hauan har forsket på hvordan skolegrupper kan lære noe.

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.