Nytt fra akademia

Store midlar til internasjonalt utdanningssamarbeid

14.3 2017 09:52

hoeyere-utdanning-lattermilde-studenter.jpg

SIU lyser ut 136 millionar kroner til internasjonalt utdanningssamarbeid.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lyser ut midlar i seks ulike program som retter seg mot høgare utdanningssamarbeid med land utanfor EU.

Den samla utlysinga er på over 130 millionar kroner.

Dei seks ulike programma støttar utdanningssamarbeid som er fagleg forankra ved institusjonane. Ein kan få støtte til aktivitetar som internasjonal mobilitet av studentar og forskarar innanfor prosjektsamarbeid, utvikling av felles kurs og program, samt seminar, workshops og liknande.

Alle programma støttar aktivitetar som knyter utdanning tettare opp mot arbeidslivet gjennom til dømes praksismobilitet.

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.