Nytt fra akademia

Ny Fafo-rapport om seksuell trakassering på jobb

14.3 2017 09:22

182480639.jpg

Tall fra Levekårsundersøkelsene til SSB viser at det i perioden 2003-2013 har vært en dobling av andelen som sier de har opplevd seksuell trakassering på jobben. Seksuell trakassering i arbeidslivet rammer først og fremst kvinner. Yngre kvinner er særlig utsatt.

Én av fem i hotell og restaurant og helse og omsorg har opplevd seksuell trakassering på jobb. Dette kommer fram i en ny rapport fra Fafo.

Seksuell trakassering i arbeidslivet rammer først og fremst kvinner. Rapporten ble presentert da Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen med seminaret Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet: Don’t grab this pussy. 

Fafo-forskerne Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad la fram funn fra rapporten, og deretter kommenterte blant andre LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Rapporten er forfattet på oppdrag fra LO.

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.

Folkehelseinstituttet slår fast at det var økt risiko for å få narkolepsi blant barn og unge som tok vaksinen mot svineinfluensa for syv år siden. Men noen av dem som ikke tok vaksinen, fikk også sovesyken.