Nytt fra akademia

Millionstøtte til forskning på vold

15.3 2017 14:55

colourbox.jpg

Forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner fikk nylig bevilget ni millioner kroner.

Forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner ved NOVA har fått en tilleggsbevilgning på ni millioner kroner.

Støtten er ett av tiltakene i regjeringens Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

– Nå får vi anledning til å gå mer i dybden og utvide prosjektporteføljen vår, sier forsker Anja Bredal ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. 

Hun er faglig koordinator for arbeidet som nå pågår med å utvikle prosjektforslag til Justis- og beredskapsdepartementet, som har bevilget midlene.

Styrker voldsforskningen

– Vi er glad for at Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at forskning på disse temaene skal være en del av et større voldsforskningsprogram. Vold i minoritetsfamilier har tradisjonelt blitt forsket på i egne prosjekter, på siden av mainstream familievoldsforskning.

Hun legger til at de gjerne vil bidra til å bygge ned dette skottet mellom den «spesielle volden» og den «generelle volden».

– Vi trenger forskning som både ser forskjeller og likheter, eller det vi kan kalle et mangfoldsperspektiv på vold i nære relasjoner, påpeker Bredal.

Med 25 millioner kroner fra tidligere bevilgning, blir Voldsprogrammet nå ett av de største forskningsmiljøene på Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Vi ser på denne bevilgningen som en anerkjennelse av forskningen vi holder på med, sier Bredal.

Saker fra våre eiere

Oslo universitetssykehus

Forskere ved Oslo Universitetssykehus vil automatisere jobben som gjøres av legespesialister i dag. – Flere pasienter vil få mer treffsikker behandling, mener prosjektleder Håvard E. Danielsen.

SINTEF

Renere vedfyring kutter helsekostnader og gir miljøgevinst, ifølge ny rapport.

Nordlandsforskning

Unge lovbrytere risikerer å vente i over ett år før oppfølgingen av dem starter.

Saker fra våre eiere

Havforskningsinstituttet

Det er konklusjonen etter at forskarar har gått gjennom all tilgjengeleg kunnskap om temaet.

Universitetet i Stavanger

Frykt for ryktespredning hindrer mange unge i å søke hjelp for mentale problemer.

NIBIO

De er knøttsmå og blir ofte uglesett, men ikke alle er farlige for miljøet.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Unge lovbrytere risikerer å vente i over ett år før oppfølgingen av dem starter.

Mange innsatte dør av overdose kort tid etter at de løslates fra fengsel, ifølge ny forskning.