Nytt fra akademia

Har forsket på hus som produserer energi

2.2 2017 15:08

zeb_living_lab_1.jpg

Her er en nullutslippsbolig i Trondheim som forskere ved NTNU har brukt som testbolig for nullutslipp.

Forsker ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Karen Byskov Lindberg har tatt for seg hvordan storstilt innføring av nullutslippsbygg – hus som produserer energi – vil påvirke kraftmarkedet I 2030.

Resultatene er klare: Nullutslippsbyggene vil føre til redusert etterspørsel etter kraft om vinteren, mens bygningsintegrert solenergi vil øke kraftproduksjon om sommeren.

– Det vil gi mer strøm i markedet til en lavere pris. Våre beregninger er gjort under den forutsetning at det ikke kommer flere kabler enn de som er under planlegging, sier Lindberg.

Lindberg forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for Elkraftteknikk, NTNU, fredag 3. februar med avhandlingen heter Impact of Zero Energy Buildings on the Power System - A study of load profiles, flexibility and system investments.

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Brukerne klumper seg sammen rundt noen nyhetskilder. Sosiale medier kan gi oss et snevert bilde av virkeligheten, mener forskere.

Dramaserien «Skam» bruker et av de eldste triksene i boken og utelater foreldre og andre voksne. I stedet spiller selve serien rollen som den voksne som gir ungdommene råd og viser hva som er greit.