Nytt fra akademia

Har forsket på hus som produserer energi

2.2 2017 15:08

zeb_living_lab_1.jpg

Her er en nullutslippsbolig i Trondheim som forskere ved NTNU har brukt som testbolig for nullutslipp.

Forsker ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Karen Byskov Lindberg har tatt for seg hvordan storstilt innføring av nullutslippsbygg – hus som produserer energi – vil påvirke kraftmarkedet I 2030.

Resultatene er klare: Nullutslippsbyggene vil føre til redusert etterspørsel etter kraft om vinteren, mens bygningsintegrert solenergi vil øke kraftproduksjon om sommeren.

– Det vil gi mer strøm i markedet til en lavere pris. Våre beregninger er gjort under den forutsetning at det ikke kommer flere kabler enn de som er under planlegging, sier Lindberg.

Lindberg forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for Elkraftteknikk, NTNU, fredag 3. februar med avhandlingen heter Impact of Zero Energy Buildings on the Power System - A study of load profiles, flexibility and system investments.

Saker fra våre eiere

Norges forskningsråd

Boligpriser og boliglån er blitt noe av det viktigste i mange nordmenns liv. Nå bruker mange boliglån til å finansiere forbruket sitt.

Universitetet i Oslo

Er du usikker på hvorfor du er så tørr i munnen? Nå har forskere funnet en metode som på sikt kan gjøre det enklere å diagnostisere Sjögrens syndrom.

NTNU

På sikt kan disse småfeilene brukes til vår fordel. 

Saker fra våre eiere

NIBIO

Globalt blir det i dag avla nesten 700 insektartar og mange stadar er insekt brukt som fôr og menneskemat. No ser forskarar på storskalaproduksjon i Noreg.

Universitetet i Stavanger

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halvere utslippene, samtidig som det er mer lønnsomt.

SINTEF

Oppbevaring av trykkluft i nedstengte tunneler og gruver kan bli en av framtidas former for energilagring.

Forskeren forteller:

Et gatekunstverk kan ha like stor betydning som et fredet kulturminne.

En studie av erfarne psykoterapeuters liv og lære har blitt omgjort til et teaterstykke.