Helse

Forskere ble overrasket da de så at bakteriene i tarmen ikke bare samarbeider – de konkurrerer også om plassen og dreper hverandre.

I Danmark blir det ikke stilt krav hverken til kommunene eller private behandlere av alkoholmisbruk. Det bekymrer forskere. 

– Vi kommer til å ta dem i bruk, sier lederen av Senter for sykelig overvekt i Vestfold.

Ny, norsk forskning viser at det er en klar sammenheng mellom overvekt og føflekkreft blant menn. Jo høyere BMI, jo større er risikoen for å utvikle krefttypen.

Små barn i store vinterklær kan lett bli for passive utendørs i barnehagen, mener forskere som spør om de minste barnehagebarna trenger å være så mye ute.