Helse

Stadig flere nordmenn foretrekker norske matvarer framfor importerte. Men ikke nødvendigvis av de grunnene vi selv oppgir.

 

Hvordan er det best å forholde seg etter en hjernerystelse? Må du virkelig unngå TV, mobil, datamaskin og nettbrett? Hvor lenge må du holde deg i ro? Vi graver etter svar i forskningen.

Mens helsetjenesten tar imot flere og flere pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, er den fortsatt organisert for å kun se én sykdom av gangen.

Marius Storvik avdekket store, systematiske brudd på menneskerettighetene i norsk psykiatri i sin doktorgradsavhandling. – Systemet som skal ivareta pasientenes rettigheter fungerer ikke, konkluderer han. 

Kanskje har tarmfloraen en del av æren for de gode resultatene på vekta.