Kortnytt

Samboere og gifte mer fornøyd

19.6 2012 12:48

empati_None.JPG

(Foto: Colourbox.no)

Både samboere og gifte er mer tilfreds med livet over en periode på 15 år enn personer som har skilt lag.

Men dersom parforholdet er svært problematisk, kan et brudd være positivt, viser ny norsk studie. Den er utført av forskere ved Folkehelseinstituttet.

– Sammenhengen mellom skilsmisse og livstilfredshet er avhengig av graden av problemer i parforholdet, sier forsker Kristin Gustavson.

– Dette er nyttig informasjon for dem som jobber med forebyggende arbeid for å fremme god psykisk helse i befolkningen. Resultatene er også viktige for dem som jobber med par som sliter, sier hun til FHIs nettside. (forskning.no/arg)

Annonse