Kortnytt

Indoeuropeiske språk stammer fra Tyrkia

24.8 2012 05:00

120824_mor_spraak_None.jpg

Kartet viser hvordan ordet "mor" skrives i forskjellige deler av Europa. Den indoeuropeiske språkfamilien strekker seg fra Island til Sri Lanka, og ble først bestemt utfra felles lyder for lignende ord. Disse lydene kalles kognater, og er nå statistisk analysert med genetiske modeller for å vise at også de indoeuropeiske språkene har en evolusjon, og et felles opphav - i Anatolia i dagens Tyrkia.

Språkforskere har brukt metoder fra genetikk for å undersøke hvor den store indoeuropeiske språkfamilien først oppstod.

Én teori hevder at den kommer fra Kaspihavet for 6000 år siden, en annen at opphavet er Anatolia i dagens Tyrkia for mellom 8000 og 9500 år siden.

Et internasjonalt team av forskere har nå brukt statistiske metoder som brukes for å finne ut hvordan forskjellige arter på evolusjonens livstre er beslektet med hverandre.

Istedenfor gener matet de modellen med det som kalles kognater, ord i ulike, beslektede språk som har samme opprinnelse.

Resultatene deres er publisert i tidsskriftet Science, og viser at Anatolia i Tyrkia er vinneren i den lange faglige striden. (forskning.no/ac)