Antibiotikaresistente bakterier i sykehusmiljø kan utgjøre en enorm trussel for pasientene. Derfor trengs det gode rutiner både for å oppdage bakteriene og for å rydde opp, påpeker ekspert. (Illustrasjonsfoto: Sarayut Hyongsit/Shutterstock/NTB scanpix.)

Kan ikke unngå antibiotikaresistens på sykehus

Vi kan ikke unngå at antibiotikaresistente bakterier kommer inn på sykehusene og at avdelinger av og til må stenge, mener smittevernekspert Gunnar Skov Simonsen.

2.9 2016 15:01

– Hvis disse får etablere seg i sykehusmiljø, vil de være en konstant trussel for pasientene på enhetene. Derfor blir det dramatiske utslag, som at vi må stenge avdelinger for å bli kvitt bakteriene, sier professor Gunnar Skov Simonsen til NTB.

Han er avdelingsleder for smittevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og leder også Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens (NORM), som registrerer forekomst av antibiotikaresistens.

Stengte avdelinger

UNNs intensivavdeling for nyfødte måtte onsdag stenge etter funn av såkalte MRSA-bakterier. Til nå er det påvist smitte av slike bakterier hos fem pasienter og tre andre personer som har oppholdt seg på avdelingen.

Simonsen mener det ikke er feil gjort ved avdelingen som gjør at så mange er blitt smittet. Han sier at nyfødtintensiven er en type avdeling hvor en slik bakterie kan spre seg fort hvis den først kommer innenfor, og viser blant annet til at bakterier trives godt i kuvøser med fuktig miljø.

Også på brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen er det mistanke om funn av antibiotikaresistente bakterier, og avdelingen tar inntil videre ikke imot nye pasienter.

– Gunstig situasjon

Simonsen sier at multiresistente bakterier kan finne veien inn på sykehusene både med pasienter, ansatte og besøkende.

– Utfordringen er å ha gode systemer for å oppdage bakteriene og gode rutiner for å rydde opp slik at det ikke blir et vedvarende problem, sier han.

Til tross for utbruddene i Tromsø og Bergen, mener Simonsen situasjonen i Norge fortsatt er «gunstig» sammenlignet med andre land.

Men han legger til at forekomstene øker litt år for år.

– Det er urovekkende.

Lokale tiltak virker

Til tross for at smitten lett kan spre seg over landegrensene, er det viktig å ta nødvendige grep i Norge.

– I Norge har vi hatt et lavt resistensnivå over lang tid, samtidig som land nært oss har høyere nivå, sier han.

Simonsen viser til Belgia og Nederland som eksempel på to naboland hvor situasjonen er svært forskjellig. Belgia har høy forekomst av multiresistente bakterier, mens det i Nederland er langt lavere. Det er et resultat av at man bruker antibiotika forskjellig og at man har ulikt fokus på smittevern, ifølge professoren.

Simonsen mener retningslinjer for antibiotikabruk er gode i Norge, og at både helsepersonell og folk flest har god kunnskap om farene ved overforbruk av antibiotika. Likevel mener han at leger i Norge kan skrive ut mindre antibiotika.

– Regjeringen har satt et konkret mål om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent i 2020 sammenligne med 2012, sier Simonsen, som forteller at det er satt i gang flere prosjekter for å nå målet. 

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Universitetet i Oslo

Rørsangere på Malta har kjapt tilpasset seg et varmere klima og får flere unger. Dette er viktig for bevaring av naturområder også i Norge, sier Miljødirektoratet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) støtter forskere ved Universitetet i Oslo med store summer i håp om å finne medisiner mot multiresistente bakterier. 

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.