Det er beregnet at over 125 millioner kvinner og jenter har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, de fleste i et belte rundt Sahara i Afrika og i noen land i Midtøsten, ifølge Stor Norske Leksikon.

Menn sier nei til omskjæring av kvinner

Et flertall av mennene i land som praktiserer kjønnslemlestelse, er imot praksisen - blant annet for sexens skyld.

8.2 2017 10:14

Det opplyser programdirektør Jacinta Muteshi ved forskningssenteret Population Council til fagbladet Bistandsaktuelt.

– Våre undersøkelser viser at et flertall av mennene i de landene det gjelder, er imot kvinnelig omskjæring, sier Muteshi, som leder flere programmer mot kjønnslemlestelse.

Mens mange menn er imot, sier kvinnene at de gjør det for sine menn, forteller hun. 

I en film fra Guinea som er laget i forbindelse med FNs internasjonale dag for nulltoleranse mot kjønnslemlestelse, uttrykker Plan-aktivisten Djiba Kanabo hvorfor mange menn er imot kvinnelig omskjæring. 

– Men foretrekker kvinner som ikke er omskåret. Kvinnene som er omskåret, ønsker ikke å ligge med mennene sine, sier han.  

Redd Barna, som har flere prosjekter i Somalia og Etiopia, jobber mye med holdninger blant menn og gutter.

– I begynnelsen var det mange menn som sa at de ikke hadde noen mening om kjønnslemlestelse. De mente det var «damenes business». Men da vi engasjerte en gruppe fedre og lot dem få vite hva dette handlet om, hva kona og jentene deres hadde vært igjennom, var det mange som ble sjokkerte – og ble imot det, sier Ina Bøe i Redd Barna. 

Annonse

Saker fra våre eiere

Norges forskningsråd

Boligpriser og boliglån er blitt noe av det viktigste i mange nordmenns liv. Nå bruker mange boliglån til å finansiere forbruket sitt.

Universitetet i Oslo

Er du usikker på hvorfor du er så tørr i munnen? Nå har forskere funnet en metode som gjør det enklere å diagnostisere Sjögrens syndrom.

NTNU

På sikt kan disse småfeilene brukes til vår fordel. 

Saker fra våre eiere

NIBIO

Globalt blir det i dag avla nesten 700 insektartar og mange stadar er insekt brukt som fôr og menneskemat. No ser forskarar på storskalaproduksjon i Noreg.

Universitetet i Stavanger

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halvere utslippene, samtidig som det er mer lønnsomt.

SINTEF

Oppbevaring av trykkluft i nedstengte tunneler og gruver kan bli en av framtidas former for energilagring.

Bare én av tre menneskehandelsaker starter med at politiet selv tar initiativet. Forsker ved Politihøgskolen frykter at politiet velger vekk vanskelige saker.

Færre får hjerneinfarkt enn før, med unntak av yngre kvinner. Flere kvinner under 50 år får nå hjerneslag, og forskerne er ikke sikre på hvorfor.