Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vet nå at en student ved et av de tre nye universitetene i Norge koster under halvparten av hva en student koster ved et av de fem gamle universitetene våre.

Hvor mye koster en norsk student?

Medisinstudentene er klart dyrest. Lærerstudentene billigst. 

6.8 2015 05:00

En norsk gjennomsnittstudent koster 186 000 i året. Kostnaden per student er hele 2,5 ganger høyere ved de gamle universitetene våre enn ved de nye universitetene og ved høyskolene.

En medisinstudent ved NTNU i Trondheim koster 750 000 kroner i året. Den samme studenten koster 460 000 kroner i året om hun undervises ved Universitetet i Oslo.

Til sammenligning kan en fulltidsstudent på et økonomisk-administrativt studium ved en av høyskolene våre, koste ned mot 70 000 kroner i året. Kanskje er det ikke så merkelig at mange høyskoler tilbyr nettopp dette billigstudiet.

Både lærerutdanning og økonomisk-administrativ utdanning er altså billige studier å tilby for høyskoler og universiteter. Det samme er språkutdanninger.

Tallene kommer fram i en rapport der Kunnskapsdepartementet og konsulentselskapet Deloitte har sett nærmere på hva 22 av de største akademiske institusjonene våre bruker pengene på.


Medisinutdanningen ved NTNU koster 750 000 kroner i året per student og er antakelig Norges dyreste studium.

Sammenligner seks utdanninger

Denne undersøkelsen sammenligner kostnadene ved de seks utdanninger: lærer, IKT-ingeniør, sykepleier, språkutdanning, medisin og økonomisk-administrativ utdanning.

Kostnader knyttet til bygningene studentene og de ansatte oppholder seg i, er ikke tatt med i beløpene. Ellers ville utregningene ha blitt for kompliserte, ifølge regnemakerne.

Med bygningene holdt utenfor regnskapet, kostet i 2013 den gjennomsnittlige heltidsstudenten altså 186 000 kroner i året.


Kvalitet er et viktig mål for undervisningen ved universiteter og høyskoler. Men hvor mye dårligere blir kvaliteten, når undervisningen koster under halvparten så mye ved Høgskolen i Oslo og Akershus som ved Universitetet i Oslo?

Universitetsstudenter koster mer

Mye av kostnadsforskjellen mellom de gamle universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Ås og Tromsø på den ene siden – og høyskoler og universiteter som Stavanger, Agder og Nordland på den andre siden, henger sammen med at det er ulike studier og ulik forskningsaktivitet ved institusjonene.

Ved de gamle universitetene får de faglig ansatte i tillegg bruke noe mer av arbeidstiden sin til forskning, enn de får ved høyskolene. Tanken er at dette bidrar til at universitetsstudentene får mer av det som kalles forskningsbasert undervisning.

De gamle universitetene har også flere dyre studenter på mastergrads- eller doktorgradsnivå. Høyskolene har på sin side flere billige studenter på bachelornivå.


Mest tid på undervisning bruker en faglig ansatt ved Universitetet i Bergen (68 prosent av arbeidstiden) som er avbildet her, Høgskolen i Sør-Trøndelag (68 prosent) og Høgskolen i Volda (64 prosent). Minst tid på undervisning bruker en faglig ansatt ved NTNU (44 prosent) og Universitetet i Nordland (49 prosent). Obs: Disse tallene er noen år gamle. Kilde: NIFUs tidsbruksundersundersøkelser

Ikke stordriftsfordeler

Lønn til ansatte utgjør om lag tre firedeler av driftsutgiftene ved universitetene og høyskolene.

Totalt brukes 35 prosent av institusjonenes driftsmidler til å lønne undervisning, 15 prosent til å lønne forskning og 22 prosent til å lønne administrasjon og annet.

Ganske overraskende er det at administrasjonskostnadene per student, ikke viser seg å være lavere ved store akademiske institusjoner enn ved små institusjoner.

Heller ikke utgiftene til administrasjon av faglig ansatte viser noen som helst sammenheng med størrelsen på institusjonene.

Det er i det hele tatt vanskelig å finne spor av stordriftsfordeler i norsk akademia.

Kilder:

Tilstandsrapporten om høyere utdanning 2015, Kunnskapsdepartementet

NIFU/Deloitte: Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler, Rapport 52/2014

Gunnes, H. og K. Wendt: Tidsbruksundersøkelsen for FoU-statistikken i UoH-sektoren for 2011. Oslo, NIFU Arbeidsnotat 6/2013.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Store og små forskjeller

 

Det er stor forskjell på hva samme student koster ved de ulike universitetene.

Det er liten forskjell på hva samme student koster ved de ulike høyskolene.

Kostnadene per studiepoeng er mer enn 2,5 ganger høyere ved de gamle universitetene enn ved høyskolene og de nye universitetene. Dette skyldes ikke at de ansatte her får bedre betalt. Men både driftsutgiftene og utgifter til ulike støttefunksjoner er høyere ved de gamle universitetene. I tillegg underviser hver ansatt mindre, og kan bruke mer tid til egen forskning. 

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Universitetet i Oslo

Rørsangere på Malta har kjapt tilpasset seg et varmere klima og får flere unger. Dette er viktig for bevaring av naturområder også i Norge, sier Miljødirektoratet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Et nytt åpenhetsinitiativ vil få forskere til å publisere dataene bak forskningsartikler. Nå nekter en av aktivistene å gi fagfellevurdering til en artikkel som ikke innfrir åpenhetskravet.