Å lese for barn øker aktiviteten i de delene av barnets hjerne som har med språk- og leseferdigheter å gjøre, viser amerikansk studie.

Å lese for barna utvikler hjernen deres

Det er ikke bare for kosen og trygghetens skyld det er verdifullt å lese for de små. Barnets hjerne blir også utviklet.

2.5 2015 05:00

Det er et vanlig råd å gi nybakte foreldre: At de skal begynne å lese for sine barn når de er små - og gjøre det ofte. Tanken har vært at det er bra for barnas språkutvikling og språkforståelse. Og at det skal gjøre dem til flittige lesere selv når den dagen kommer.

Merkbar effekt

Nå har amerikanske forskere slått fast at tesen stemmer. Å lese for små barn fører faktisk til hjerneaktivitet som støtter utviklingen av barnas egne leseferdigheter.

– Å bli lest for som liten har en merkbar og målbar effekt på hvordan barnets hjerne bearbeider historier og forbedrer språkforståelsen, sier John Hutton ved Cincinnati Children’s Hospital Medical Center i en pressemelding.

Skannet barnehjernene

Forskerne studerte 19 friske barn i alderen 3 til 5 år. Av disse kom en tredjedel fra husholdninger med lav inntekt. En foresatt for hvert barn fylte ut en spørreundersøkelse med fokus på tre områder:

 • Omfanget av foreldrenes lesing for barna. Hvor ofte ble barna lest for og hvor mange ulike bøker ble lest.
 • Samhandling mellom foreldre og barn: Hvor mye og hvordan foreldre og barn snakker og leker sammen på.
 • Læring. Om foreldrene lærte barna sine spesifikke ferdigheter, slik som regning og formlære.

Deretter måtte barna gjennom en hjerneskanning, en såkalt fMRI-undersøkelse, som målte hjerneaktiviteten deres mens de hørte på historier tilpasset deres alder.

Det viste seg å være en klar sammenheng mellom lesing for barn og aktivitet i de delene av hjernen som er knyttet til språklig utvikling. Disse områdene er svært viktige både for utviklingen av muntlig tale og seinere leseferdigheter.

Skanningen viste at barn som ble mye lest for, hadde annen aktivitet i hjernen, enn barn som ikke ble lest for hjemme.

Bilder 

Det var spesielt stor aktivitet i hjerneområdene som har med visualisering, det vil si evnen til å danne seg bilder. At barna kan se historien for seg, forbereder dem for utvikling av egne leseferdigheter, mener forskerne.

– Dette blir ekstra viktig når barna går over fra bildebøker til tekstbaserte bøker, hvor de må skape egne bilder til teksten for å forstå handlingen, sier Dr. Hutton.

Studiet ble presentert på årsmøtet til Pediatruc Academic Societies (PAS) i San Diego i forrige uke.  

Referanse: 

John S. Hutton m.fl.: Parent-child Reading Increases Activation of Brain Networks Supporting Emergent Literacy in 3-5 Year-Old Cildren: An fMRI study . Presentert på American Academy of Pediatrics. Sammendrag

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
 2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
 3. Vi anbefaler at du skriver kort.
 4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
 5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
 6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
 8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Universitetet i Oslo

Rørsangere på Malta har kjapt tilpasset seg et varmere klima og får flere unger. Dette er viktig for bevaring av naturområder også i Norge, sier Miljødirektoratet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.

Folkehelseinstituttet slår fast at det var økt risiko for å få narkolepsi blant barn og unge som tok vaksinen mot svineinfluensa for syv år siden. Men noen av dem som ikke tok vaksinen, fikk også sovesyken.