Vaksine mot lungekreft?

En vaksine har utryddet lungekreft hos enkelte pasienter, og bremset spredningen hos andre. Du bør likevel sneipe røyken. Røyking blir aldri sunt, og det vil ta mange år før en vaksine eventuelt er på markedet.

Publisert

Lungekreftvaksinen i den lille, men svært lovende, studien har fått navnet GVAX.

Ti pasienter med lungekreft i et tidlig stadium og 33 pasienter med videreutviklet lungekreft fikk vaksinen annenhver uke i tre måneder. Deretter ble pasientene fulgt i tre år.

Veldig lovende resultater

Kreften ble borte hos tre av pasientene med videreutviklet kreft. De viste ingen tegn til å ha kreft, i alle fall i mer enn tre år etterpå. Hos de 30 andre med videreutviklet kreft ble veksten bremset.

Spredningen ble stoppet i fra fem måneder til i over to år. Hos pasientene med lungekreft i et tidlig stadium gjorde vaksinen ingen stor forskjell fra eller til.

Funnene ble publisert i Journal of the National Cancer Institute 18. februar. Pasientene hadde den vanligste formen for lungekreft, nemlig ikke småcellet lungekreft.

Lang tid før vaksine er klar

Vaksinen har blitt utviklet av forskere ved Baylor University Medical Center i Dallas. Vaksinen er i alle fall flere år unna å komme på markedet. Selv håper forskerne å kunne søke om godkjenning i løpet av tre år, men det er i beste fall.

- Resultatene er svært lovende for pasienter som ikke har småcellet lungekreft, som jo ofte er resistent mot kjemoterapi, sier onkologen dr John Nemunatis som ledet studien.

Røykere får lungekreft

Lungekreft har økt kraftig i Norge i senere år. I 1976 ble det meldt om 990 nye tilfeller, mens tallet var 2 151 i 1996. Røyking er den viktigste årsaken til dette.

I takt med at kvinner røyker mer, har også deres andel økt, og da spesielt blant de yngre. I 1996 fikk 712 kvinner diagnosen lungekreft.

"Det er helt nytt å bruke vaksiner mot sykdommer du allerede har fått."
"Det er helt nytt å bruke vaksiner mot sykdommer du allerede har fått."

Ny måte å bruke vaksiner

Vaksinebehandling av kreft er et nytt og voksende felt. Tradisjonelt har vaksiner vært brukt til å unngå å få sykdom.

Nå eksperimenterer man altså med vaksiner som skal behandle eller kurere sykdom man allerede har fått.

Vaksinen i undersøkelsen stimulerte kroppens eget immunforsvar til å identifisere kreftcellene som farlige, og til deretter å angripe kreftcellene.

Studien skal være den første som kan vise til langtidseffekter av slik immunforsvarsstimulering mot kreftceller. Lignende metoder har vist lovende resultater mot hudkreft og nyrekreft.

Ingen effekt av kjemoterapi

Kjemoterapi hjelper sjelden for pasienter med fremskreden lungekreft - nesten bare i tre prosent av tilfellene. Som regel overlever man bare i åtte til ni måneder.

De som responderte på den nye vaksinen var i live tre år etter forsøket.

- Og vaksinen har ingen bivirkninger, sier Nemunatis.

Referanse:

Journal of the National Cancer Institute, Vol. 96, No. 4, 326-331, February 18, 2004

Lenker:

Daily Times

CNN

Om lungekreft hos Kreft.no