Eldgammelt odontom: Her kan vi se et tverrsnittbilde av den store, vanlige tanna, med en gjeng miniatyr-tenner ved siden av.   (Foto: Christian Sidor/Megan Whitney)
Eldgammelt odontom: Her kan vi se et tverrsnittbilde av den store, vanlige tanna, med en gjeng miniatyr-tenner ved siden av. (Foto: Christian Sidor/Megan Whitney)

Fant 255 millioner år gammel svulst

Svulsten på en eldgammel fossil rovdyrkjeve minner mye om det vi i dag finner hos mennesker.

Hvordan oppstod sykdommene vi har i dag?

Skal vi forstå lidelsene vi har i dag, kan det være nyttig å finne ut mer om når og hvordan de ble til.

I sommer skrev for eksempel CNN at forskere hadde funnet beinkreft på to menneskeskjeletter som var 1,7 og to millioner år gamle.

Svulstene så ut til å ligne svært mye på dagens beinkreft.

Og nå presenterer altså Megan Whitney og kollegaene hennes svulster som oppstod for hele 255 millioner år siden.

De sitter i kjeven på en gorgonopsid, et langtannet rovdyr som kunne bli på størrelse med en stor bjørn.

Miniatyr-tenner

Det er snakk om svulster som ligner på såkalte odontomer, en slags miniatyr-tenner som vokser opp i tannkjøttet rundt de ordentlige tennene i munnen. Fenomenet er godt kjent hos mennesker. Odontomene er ikke kreft, men godartede svulster.

Da Whitney og co studerte snitt av kjeven på gorgonopsiden, fant de nettopp slike små tenner rundt en av tannrøttene. De eldgamle odontomene var forbløffende like de vi finner hos mennesker i dag, skriver forskerne.

Det betyr altså at denne feilen allerede hadde funnet formen tidlig i pattedyras utvikling.

Hvorfor og hvordan, gjenstår å finne ut av.

Kunstnerisk framstilling av et gorgonopsid. (Foto: (Illustrasjon: Dmitry Bogdanov, Creative Commons, CC BY 3.0))
Kunstnerisk framstilling av et gorgonopsid. (Foto: (Illustrasjon: Dmitry Bogdanov, Creative Commons, CC BY 3.0))

Referanse:

M. R. Whitney, L. Mose, C. A. Sidor, Odontoma in a 255-Million-Year-Old Mammalian Forebear, JAMA Oncology, desember 2016.

Powered by Labrador CMS