Gjennomsnittsstudenten jobber 35 timer i uka med studiene. Han har annen jobb nesten 8 timer hver uke. Det blir 43 timer i uka. Den gjennomsnittlige heltidsarbeideren i Norge jobber fire timer mindre.

Disse studentene jobber mest og minst

Kommende arkitekter og tannleger har lengst arbeidsuker. Studenter i språk, idrett, sosiologi og pedagogikk bruker minst tid.

13.2 2018 05:00

I gjennomsnitt bruker en norsk heltidsstudent drøyt 16 timer i uka på forelesninger og andre organiserte læringsaktiviteter.

I tillegg bruker hun 19 timer i uka på egenstudier.

Mange studenter har jobb ved siden av studiene. Det bruker de i gjennomsnitt nesten 8 timer på hver uke.

Tallene er hentet fra det ferske Studiebarometeret. Bak står NOKUT, et organ opprettet av Kunnskapsdepartementet for å overvåke kvaliteten i høyere utdanning. Drøyt 30 000 studenter har svart på undersøkelsen. 

Disse bruker mest tid

Det er stor variasjon i hvor mye tid studenter i ulike fag forteller at de bruker på studiene.

Studentene på odontologi (tannlege) og arkitektur bruker nesten dobbelt så mye tid på studiene hver uke som studentene på språkfag og sosiologi.

De kommende tannlegene og arkitektene oppgir at de tilbringer nesten 50 timer hver uke på lesesalen eller i auditoriet.

Medisinere, politistudenter, farmasøyter, geologer og sykepleiere bruker minst 40 timer i uka på studiene.  

Disse bruker minst tid

Studentene på språkfag, sosiologi, pedagogikk og idrettsfag bruker aller under 28 timer i uka på studier.

Bare en liten time eller to mer i uka bruker de kommende grunnskolelærerne, humanistene, studenter i sosialfag og andre samfunnsfag.

Politistudenter har mest undervisning

Klart mest organisert undervisning har politistudentene.

Det forklarer delvis hvorfor denne gruppen bruker så mye tid på studiet. Også kommende tannleger og sykepleiere har mye organisert undervisning.

Arkitektene er helt klart i tet på egenstudier. Nesten 32 timer i uka jobber arkitektstudentene selv.

Også kommende geologer og fysikere leser mye selv.

Bachelorgrad og mastergrad

NOKUT ser bare små endringer fra år til år i hvor mye studentene på ulike fag oppgir at de jobber.

Det kan være en indikasjon på at disse tallene har høy reliabilitet, altså at de er til stole på.

Tallene forteller også at bachelorgradsstudenten jobber i gjennomsnitt drøyt 33 timer i uka, mens mastergradsstudenten jobber nesten 38 timer i uka. 

Arkitekthøgskolene klart på topp

Bergen Arkitekthøgskole og Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo er de to lærestedene der studentene helt klart oppgir å bruke mest tid på studier – rundt 52 timer hver uke.

Andre steder studentene bruker mye tid på studiene er Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Handelshøyskole i Bergen, Høyskolen for dansekunst i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges dansehøyskole i Oslo, Atlantis Medisinske Høgskole og Westerdals i Oslo.

Minst tid på studier hver uke bruker studentene ved Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand, den kristne NLA Høgskolen, Bjørknes Høyskole i Oslo, Høyskolen Kristiania i Oslo, Det teologiske menighetsfakultet i Oslo og Norges idrettshøgskole.

NMBU øverst blant universitetene

Hos de åtte universitetene er det studentene på NMBU i Ås som jobber mest – 38,5 timer ukentlig.

På NTNU i Trondheim og ved Universitetet i Tromsø er studietiden innpå 37 timer i uka.

Ved de andre universitetene i Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen er den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden nokså lik – mellom 33 og 35 timer i uka.

Kilde:

Pål Bakken, Lars Fredrik Pedersen, Kristoffer Fretland Øygarden: «Studiebarometeret 2017: hovedtendenser», NOKUT, 2018. Artikkelen

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse