Framme på Sydpolen

Troll, Antarktis (NTB-Lars M. Hjorthol): Den norsk-amerikanske sydpolekspedisjonen kom i helga fram til polpunktet. Den har gått gjennom områder som tidligere aldri er undersøkt.

- Traversen er et av fyrtårnene i det internasjonale polaråret, og vil bidra til bedre forståelse av klimautviklingen i Antarktis, sa ekspedisjonsleder Jan Gunnar Winther i en videokonferanse mellom Troll og Sydpolen søndag, der han ble gratulert med vel gjennomført ekspedisjon fra statsminister Jens Stoltenberg.

Traversen startet fra Troll i november. De tolv forskerne og mekanikere fra Norge, USA, Tyskland og Japan skulle tilbakelegge 2.700 kilometer med beltevogner og gjennomføre et ambisiøst vitenskapelig program i områder som ikke tidligere er undersøkt.

Tekniske problemer

- Vi har gjennomført så godt som hele det vitenskapelige programmet, til tross for store tekniske problemer med kjøretøyene, sier ekspedisjonsleder Winther.

For ei uke siden brøt flere beltevogner sammen, og ekspedisjonsmedlemmene ble i helga fraktet med fly den siste strekningen inn til den amerikanske Amundsen-Scott-basen på Sydpolen.

- Jeg skjønner hvorfor Amundsen ikke valgte mekaniske hunder, sa Winther, som også er sjef for Norsk Polarinstitutt.

Iskjerner

Ekspedisjonen har blant annet med seg 700 meter med iskjerner, samlet i prøveboringer fra Troll til Sydpolen.

- Analyser av disse iskjernene kan fortelle om nedbørsmengder de siste tusen årene. De gir grunnlag for å lage bedre klimamodeller, sier Winther.

Ekspedisjonen har også gjennomført en rekke andre målinger, blant annet for å sammenligne data fra satellitter med virkeligheten på bakken.

- Vi kan allerede konkludere med at data fra satellitter er gode til å lese hva som skjer på bakken, sier Winther.

Innsjøer

Traversen skal gå tilbake til Troll langs en annen rute neste sesong. Der skal de blant annet undersøke fire nyoppdagede innsjøer, som ligger under flere kilometer tykk is.

På Grønland renner smeltevann fra toppen av isbreene ned gjennom bresprekker, og fungerer som smøremiddel som fører til at breene går raskere mot havet.

Forskerne vil undersøke om de antarktiske innsjøene fungerer på samme måte i forhold til ismassene i Antarktis.

- Vi har data som tyder på at ismassene beveger seg ti ganger raskere over disse store innsjøene. Om vi finner den samme smøreeffekten som på Grønland, kan det føre til at store ismasser strømmer raskere ut i Weddelhavet, sier Winther.

Som forsker vil han ikke spå om havnivåstigningen de neste hundreårene.

- Men ny forskning peker alle i samme retning: At havnivåstigningen vil bli større enn FNs klimapanel legger til grunn, sier Winther.

(©NTB)