– All makt korrumperer, skrev den britiske historikeren Lord Acton, og viste til hvordan makt påvirker oss alle. Med den erkjennelsen i bunn er det desto viktigere å diskutere den nærmest umerkelige maktforskyvningen mellom regjering og Storting som vi kan skimte under Solberg-regjeringen, skriver Sondre Lindahl og Harald Borgebund
– All makt korrumperer, skrev den britiske historikeren Lord Acton, og viste til hvordan makt påvirker oss alle. Med den erkjennelsen i bunn er det desto viktigere å diskutere den nærmest umerkelige maktforskyvningen mellom regjering og Storting som vi kan skimte under Solberg-regjeringen, skriver Sondre Lindahl og Harald Borgebund

All makt i denne sal! Med mindre det passer dårlig for regjeringen da?

PODCAST: Regjeringen fremstår som om den ikke bryr seg om hvordan de grunnleggende politiske og juridiske institusjonene skal hindre nepotisme og beskyldninger om urent spill, ifølge Harald Stanghelle.

Solberg-regjeringen har i flere saker de siste årene utnevnt sittende statsråder til høytstående stillinger. I tillegg har regjeringen de siste månedene fått sterk kritikk for hemmelighold i flere saker, som i spørsmålet om offentliggjøring av deler av rapporten om Frode Berg-saken.

Regjeringen har blitt kritisert for å bryte med sedvane og for å unndra seg kritikk ved hemmelighold av sensitiv informasjon. Harald Stanghelle er en av dem som har kritisert regjeringen sterkt. Han er gjest i denne ukens podcast hvor han utdyper kritikken.

Skal hindre nepotisme

Stanghelle argumenterer for at når man ser alle sakene samlet, så er det god grunn til bekymring. Enkeltsakene er i seg selv alvorlige. Men når flere slike saker har oppstått innenfor et relativt kort tidsrom, burde regjeringen selv sett at det setter dem i et dårlig lys.

Regjeringen fremstår som om den ikke bryr seg om hvordan de grunnleggende politiske og juridiske institusjonene skal hindre nepotisme og beskyldninger om urent spill, ifølge Stanghelle.

Prinsipielt viktige spørsmål

Regjeringens hemmelighold reiser flere prinsipielt viktige spørsmål for hvordan demokratiet bør fungere. Dette diskuterer vi i denne episoden av Statsvitenskap og sånt.

Det viktig at en demokratisk valgt regjering ikke bruker makten de har til å berike seg selv eller andre gjennom å gi seg selv eller andre de kjenner fordeler, jobber eller kontrakter eller andre goder. Det er dette prinsippet som ligger til grunn for sedvanen om at en regjering ikke gir embetsstillinger til sittende regjeringsmedlemmer.

Det er også et viktig prinsipp at de organene som skal evaluere og kontrollere regjeringen skal ha tilgang til den informasjonen de ønsker. Regjeringen skal ikke bestemme hvilken informasjon kontrollørene skal ha tilgang til. Dette er helt nødvendig for å ha tillit til de som skal kontrollere regjeringens maktutøvelse.

Maktforskyvning mellom regjering og storting

Regjeringen har ikke nødvendigvis brutt disse to prinsippene i det store og hele, men de har utfordret dem.

At en regjering utfordrer disse to helt grunnleggende prinsippene, er en alvorlig sak i seg selv. All makt korrumperer, skrev den britiske historikeren Lord Acton, og viste til hvordan makt påvirker oss alle. Med den erkjennelsen i bunn er det desto viktigere å diskutere den nærmest umerkelige maktforskyvningen mellom regjering og Storting som vi kan skimte under Solberg-regjeringen.

Du kan lytte til episoden i spilleren under eller på Spotify:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS