Det er ingen grunn til å frykte HPV-vaksinen, som kan beskytte mot mange forskjellige former for kreft.  (Foto: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / NTB scanpix)
Det er ingen grunn til å frykte HPV-vaksinen, som kan beskytte mot mange forskjellige former for kreft. (Foto: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / NTB scanpix)

HPV-vaksine er trygg for gutter også

Gutter kan trygt la seg vaksinere mot HPV, sier danske leger.

Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn her i landet få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

Og gutter kan, akkurat som jenter, trygt la seg vaksinere mot det kreftfremkallende HPV-viruset.

Det viser en ny studie fra Statens Serum Institut, der forskere har undersøkt 7000 guttene i alderen 10 til 17. De som fikk HPV-vaksinen hadde ikke høyere forekomster av autoimmune sykdommer, nevrologiske lidelser eller blodpropp.

Derimot kan vaksinen beskytte mot en rekke kreftformer.

– Resultatene er gledelige, men ikke overraskende. Det er ikke noen økt risiko for en lang rekke sykdommer etter HPV-vaksinasjon av gutter, forteller hovedforskeren bak den nye studien, Morten Frisch som er overlege og forsker ved Statens Serum Institut i Danmark.

Den nye studien har nettopp blitt publisert i tidsskriftet International Journal of Epidemiology.

Ikke overraskende

Selv om den nye studien ikke er overraskende for forskerne, er det likevel viktig at den er gjort.

Det mener Jan Blaakær, som er professor ved Klinisk Institut ved Syddansk Universitet og forsker på HPV-virus- og vaksiner.

Han forteller at studien kan dempe skepsisen.

– Dette kan bidra til at Danmark forhåpentligvis innfører HPV-vaksinasjon for gutter, sier Jan Blaakær, som ikke har hatt noe med den nye studien å gjøre.

Danmark har nemlig ikke innført vaksinen for gutter ennå.

Blaakær forteller dessuten at hvis man tar ut livmorhalskreft av ligningen, er HPV årsak til mer kreft blant menn enn kvinner.

I EU blir 15 000 menn hvert år rammet av HPV-relatert kreft, mens tallet er omkring 35 000 for kvinner. Trekker man fra tilfellene livmorhalskreft, er tallet bare 9000 for kvinner.

– Derfor gir det god mening å tilby vaksinen til gutter, sier Blaakær.

Undersøker mulig anbefaling

De nye resultatene er heller ikke overraskende i den danske Sundhedsstyrelsen, der overlege Bolette Søborg løpende evaluerer den danske innsatsen mot HPV.

I år startet et midlertidig tilbud om HPV-vaksine til homofile og biseksuelle dansker mellom 15 og 20 år. Søborg forteller at Sundhedsstyrelsen nå skal undersøke om vaksinen bør tilbys alle gutter.

– Vi sender anbefalingene våre videre til helseministeren før sommerferien. Den anbefalingen er basert på så mye tilgjengelig informasjon som mulig, og det er klart at denne nye studien kan være relevant å ta med, sier Søborg.

Selv om HPV som regel forbindes med risiko for å utvikle livmorhalskreft, er fører viruset også til tilfeller av kreft i anus, penis og svelg.

– Vi skal se på om det er relevant å tilby HPV-vaksinasjon til alle gutter, noe man gjør i for eksempel Norge. Vi opplever at det er et område foreldrene er opptatt av, sier Søborg.

Ble ikke syke av HPV-vaksine

I den nye studien brukte forskerne danske helseregistre for å undersøke om 7000 danske gutter som har fått vaksinen.

De har sjekket om de har høyere forekomster av 52 forskjellige nevrologiske lidelser, autoimmune sykdommer og blodpropp, sammenlignet med en kontrollgruppe på 500 000 gutter som ikke var vaksinert.

Vaksinen førte ikke til noen økt risiko.

– Når vi har valgt å se på nettopp disse sykdommene, skyldes det at det tidligere har blitt reist mistanke om økt risiko blant HPV-vaksinerte jenter. Det er det ikke noe belegg for, og vi har nå vist at det samme gjelder gutter, sier Morten Frisch.

I artikkelen Studie frikjenner HPV-vaksinen for en rekke bivirkninger kan du lese mer om en annen stor dansk studie som viser at HPV-vaksinasjon av voksne kvinner ikke er forbundet med økt risiko for forskjellige lidelser.

Referanse:

M. Frisch mfl: «Quadrivalent humant papillomavirus vaccination in boys and risk of autoimmune diseases, neurological diseases and venous thromboembolism», International Journal of Epidemiology (2018), doi.org/10.1093/ije/dyx273 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS