Damp og avgasser stiger opp fra et kullkraftverk i Peitz i den østlige delen av Tyskland. Kullkraft er en av de største kildene til utslipp av klimagassen CO2. (Foto: Patrick Pleul / DPA / AP / NTB scanpix)
Damp og avgasser stiger opp fra et kullkraftverk i Peitz i den østlige delen av Tyskland. Kullkraft er en av de største kildene til utslipp av klimagassen CO2. (Foto: Patrick Pleul / DPA / AP / NTB scanpix)

Klimamål kan gå opp i røyk

Fortsatt økende klimautslipp kan gjøre Parisavtalens målsetting om maks 1,5 grader global oppvarming til en fjern drøm.

Mandag legger FNs klimapanel (IPCC) fram en ny rapport om dette målet – og hvordan det potensielt kan nås.

At det vil være svært vanskelig å unngå ytterligere oppvarming, har lenge vært klart. Både forskere og politikere ble overrasket da 1,5 grader ble en erklært ambisjon på klimatoppmøtet i Paris i 2015.

– Selv om det er teknisk mulig, er det ekstremt usannsynlig, sa forskeren Drew Shindell til avisa The Guardian nylig.

Shindell, som selv har deltatt i arbeidet med den nye rapporten, mener samfunnet må vurdere risiko på en helt ny måte hvis målet skal bli mer oppnåelig.

– Vi er ikke i nærheten av det, slår han fast.

– Ekstremt vanskelig

Også den amerikanske klimaforskeren Michael Mann tror det nærmest er garantert at snittemperaturen på jorda stiger mer enn 1,5 grader over førindustrielt nivå.

– Etter mitt syn er stabilisering ved 1,5 grader ekstremt vanskelig, om ikke umulig, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Årsaken er de store mengdene klimagasser som hvert år slippes ut i atmosfæren fra strømproduksjon, transport, industri, avskoging og landbruk. Til tross for 30 år med stadige advarsler fra verdens klimaforskere har utslippene fortsatt å øke.

I fjor gjorde klimautslippene et nytt hopp, etter at de hadde ligget stabilt i noen få år før det.

En svært rask og svært kostbar omlegging av samfunn og økonomi er trolig nødvendig hvis oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader. I alle fall hvis målet skal nås uten å sprøyte partikler ut i atmosfæren eller andre ekstreme tiltak for å tvinge temperaturen ned.

Smelter raskere

Samtidig som verdens politikere har diskutert ulike typer klimamål, har konsekvensene av klimaendringene gradvis blitt mer synlige.

I senere år er det registrert endringer som kan tyde på at konsekvensene av moderat global oppvarming er verre enn tidligere antatt. Isen i Arktis smelter raskere enn forskerne ventet, og det er flere tilfeller av ekstremt vær.

Noen forskere tror disse tingene henger sammen og at oppvarmingen i Arktis forårsaker mer ekstremt vær i Europa, Asia og Nord-Amerika.

– Situasjonen er trolig verre enn det dere leser i overskriftene i mediene, sa Michael Mann da han nylig besøkte Svalbard.

I så fall kan følgene av 1,5 eller 2 graders oppvarming være mer alvorlige enn politikerne har trodd når disse målene er blitt diskutert.

– Noen land har truet

Å begrense oppvarmingen til 2 grader har lenge vært det mest sentrale målet i internasjonal klimapolitikk. Både dette og 1,5-gradersmålet er inkludert i Parisavtalen.

Den nye IPCC-rapporten er den siste uken blitt diskutert på et møte i Incheon i Sør-Korea. Her har det vært en viss bekymring for at konsekvensene av klimaendringene vil bli tonet ned i rapportens sammendrag.

Grunnen er at hver eneste linje i sammendraget må godkjennes av representanter for myndighetene i omtrent alle verdens land.

– Noen land, som Saudi-Arabia, har truet med å hindre prosessen, sa en ikke navngitt forsker til AFP da møtet begynte.

Særlig har det vært knyttet spenning til hvilken rolle USA ville innta i diskusjonene. IPCC-rapporten er den første som godkjennes etter at Donald Trump overtok som president.

Powered by Labrador CMS