Kloning av truede dyrearter

Amerikanske forsker sier de har klart å skape en "sunn" klone av et truet dyr, og mener kloning bør spille en rolle i arbeidet for å ta vare på arter som nærmer seg utryddelse.

Publisert

En klonet kalv av arten banteng (Bos javanicus), en type villkveg som finnes sørøst i Asia, ble født for en uke siden, og virker frisk.

Dette er i tilfelle en av de aller første sunne klonene av truede dyrearter. Forskerne ved Advanced Cell Technology (ATC) i Massachusetts, sier kalven er frisk og “fullstendig normal”. De mener kloning er en innfallsvinkel til å bevare truede dyrearter.

Andre er mer skeptiske. Et av motargumentene er at det vil være mye mer effektivt å arbeide for å bevare dyrenes forsvinnende leveområder.

Klonet gaur døde etter to dager

Det er ikke den første gangen forskerne ved ATC prøver å klone et truet dyr. For to år siden skapte de en klone av en gaur (Bos gaurus), som er en vill asiatisk okse. Den døde av dysenteri bare to dagere etter at de ble født, i januar 2001.

Også en italiensk forskningsgruppe skapte det samme året en “sunn” klone av den europeiske mouflonsauen, en sjelden sort sau som finnes på Sardinia, Korsika og Kypros.

Forskerne ved ATC skapte furore i november 2001, da de som første vitenskapelig anerkjente forskningsinstitusjon annonserte at de hadde skapt en klone av et menneskelig embryo.

Den påstått normale bantengen, som ble født for en uke siden, ble laget av frossent vev fra en hannbanteng som døde i 1980. Vevet var lagret ved San Diego Zoo.

Båret fram av vanlig ku

"Denne klonede gauren ble født i 2001, men døde bare to dager etter fødselen."
"Denne klonede gauren ble født i 2001, men døde bare to dager etter fødselen."

Forskerne satte cellekjerner fra hudceller inn i egg fra vanlige kuer. Blatocystene, som er mellomstadiet mellom et befruktet egg og et foster, ble satt inn i 30 forskjellige kyr. Av dem ble 16 gravide, og to kom seg til termin.

Den sunne bantengen hadde altså en identisk tvilling som ble født av en annen ku et par dager senere, men den var to ganger normal fødselsvekt, og ble avlivet.

Robert Lanza, ACTs visepresident for medisinsk og vitenskapelig utvikling, insisterer på at den bantengkalven som fremdeles er i live viser alle tegn på å være mer enn ok.

- Dette dyret er så friskt at vi ga det to innhengninger, sier han til Science.

Alvorlig truet

Planen er at bantengen skal introduseres i den lille bantengpopulasjonen ved San Diego Zoo om noen få uker.

The international union for the conservation of nature (IUCN) har kategorisert bantengen som alvorlig truet. Det finnes bare mellom 4 000 og 8 000 dyr igjen sørøst i Asia. For 20 år siden var tallet fem ganger så stort.

De fleste levende bantengene finnes på øya Java, og den jages ofte for sine flotte horn.

Frozen Zoo

I 1977 begynte San Diego Zoo å bevare celler og genetisk materiale fra flere hundre dyr i et program som fikk navnet “Frozen Zoo”.

Vevsprøver fra hvert enkelt dyr lagres i små plastflasker, som senkes ned og fryses i flytende nitrogen.

- På den tiden visste vi ikke hvordan denne ressursen ville komme til nytte, men vi visste at det var viktig å bevare så mye informasjon som mulig om truede dyrearter, sier Oliver Ryder til BBC. Han er en av genetikerne ved San Diego Zoo.

Skepsis

Mange er imidlertid skeptiske til verdien av kloning for å hjelpe til med å bevare truede dyrearter. Et argument er at det er liten vits i å bruke en vanskelig og kostbar teknikk dersom dyret forsvinner på grunn av tap av leveområder. Da må disse problemene håndteres først.

Forskerne ved ATC hevder selv at den klonede bantangen beviser at kloning kan hjelpe truede dyrearter, men den virkelige testen vil komme om rundt seks år, når bantengen er klar til å pare seg.

Prioritering av ressurser er nemlig ikke det eneste problemet. Flere forskere frykter at bantengen vil møte en ublid skjebne, som så mange andre kloner.

Syke kloner

- Jeg er på det sterkeste uenig i at disse klonene er normale bare fordi de overlever perioden etter fødselen og ser normale ut, sier Rudolf Jaenisch ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) til journalen Science.

- Mange klonede mus virker normale i tidlig levealder, men dør mye tidligere enn vanlige mus, og får store problemer i flere organer. Klonede kyr som har virket normale har også utviklet problemer seinere i livet, som for eksempel anfall og kreftsvulster, sier Jaenisch.

Men det at klonede dyr ofte får et kortere liv enn vanlige dyr, betyr ikke nødvendigvis at de ikke kan hjelpe til med reproduksjonen.

Så lenge spermen er frisk…

- Det spiller ingen rolle om klonene selv er normale eller unormale. Så lenge de kan produsere modne sperm eller eggceller, vil avkommet være normalt, sier Jaenisch.

Dersom den nylig klonede bantengen blir i stand til å produsere avkom, vil det gi håp til andre forskere som ønsker å benytte kloning for å bevare dyrearter fra pandaen til tigeren.

Lenker:

San Diego Zoo: Katalog over frosne dyrearter
ACT: Advanced Cell Technology
University of California in San Diego: Om bantengen på Java