Forandringer i permafrosten på Dovre

Flere av palsmyrene i Norge og særlig i Dovre-området har minket i utbredelse de siste tiårene. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er vist gjennom flere undersøkelser i et overvåkingsprosjekt for palsmyr, og tendensen er nå også påvist for høytliggende mineralpalser i årets rapport fra undersøkelser ved Snøhetta i 2007.

Palsmyrer

Palsmyrer finnes i områder med permafrost, og palsene er forhøyninger fra myr/vann-overflata bestående av torv eller mineraljord med iskjerne inni. Klimaendringer fører sannsynligvis til at denne naturtypen nå er truet i Norge.

Overvåkingsprosjektet på palsmyrer ble startet i 2004, og siden den gang har palsmyrer i Troms, Dovre og Finnmark, blitt undersøkt.

Overvåkingen skal sørge for at utviklingen av disse myrene blir fulgt i fremtiden, men sammenligninger med blant annet flybilder viser at palser har minket i alle tre områdene de siste tiårene.

I Leirpullan ved Snøhetta er forandringene tydelige, med minking i palsstørrelse og palser som har blitt borte, men også med nydannelse av palser.

Minker mest

En pals er en permafrostforårsaket og torv- eller mineraljorddekket haug som reiser seg over den omliggende myr- eller vannoverflaten.

Haugenes høyde varierer fra under en meter til flere meter og ha kan en overflatedekning på mange hundre kvadratmeter.

Palsene i Leirpullan har en høyde på inntil to meter. Palsmyrsystemer er meget dynamiske over tid, som følge av nydannelse, vekst og nedbrytning av palsene.

Den maksimale alderen på for eksempel palser i Troms er blitt beregnet til omtrent 1000 år. I områdene i Troms og på Dovre er det funnet noen nydannelser av palser de siste tiårene, men minking i palsstørrelse er et mer generelt mønster.

Klimaindikator

Årsaken til endringene i palsmyrene er hovedsakelig knyttet til klimaendringene, der både temperatur og økning i nedbør har vært avgjørende for minking i størrelse og forekomst.

Palsmyrene anses således å være gode klimaindikatorer, og disse resultatene varsler om at klimaendringer har pågått en stund og påvirker norsk natur.

Palsmyrene i Norge ligger i den vestre utbredelsesgrensen av den Nord-Eurasiske permafrostregionen, og palsmyrene anses i dag for å være en truet naturtype i Norge.

Disse effektene av klimaendringer gir således nye utfordringer for naturforvaltningen, i forsøket på å bevare det biologiske mangfoldet.

Palsmyrovervåkingen utføres av NINA på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.

Lenke:

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2008/364.pdf

 

Powered by Labrador CMS