Forskere fant liv på 33 000 fot

Forskere fant enorme mengder bakterier i ugjestmilde omgivelser, høyt oppe i atmosfæren. Det gir håp om å løse klimautfordringene.

Publisert
En forsker fra universitetet Georgia Tech undersøker en bakterieprøve dyrket fram av organismer funnet på 33 000 fots høyde. (Foto: Gary W. Meek/Georgia Tech)
En forsker fra universitetet Georgia Tech undersøker en bakterieprøve dyrket fram av organismer funnet på 33 000 fots høyde. (Foto: Gary W. Meek/Georgia Tech)

I samarbeid med:


 

Denne saken er produsert av NRK.

Jorda er innkapslet i et belte med mikroorganismer, blant dem E.coli- og streptokokkbakterier. Det er blant teoriene forskere fra det amerikanske universitetet Georgia Tech nå har satt fram, etter å ha analysert luftprøver tatt i 33 000 fots høyde.

De fikk bruke NASAs DC-8, eller det flygende laboratoriet, og forskerne brukte en vakuumpumpe for å samle inn materialet.

Bakteriene lever under frysepunktet i oksygenfattige omgivelser med store mengder UV-stråling, noe som ikke i utgangspunktet er en god oppskrift for overlevelse. Mesteparten av partiklene var da også havsalt og støv, men likevel var om lag 20 prosent av de innsamlede prøvene bakterier og soppsporer.

_____________________

Les hele saken på NRK.no