Norge kommer slett ikke så ille ut i forhold til andre land. 26 land har dyrere medisiner enn oss, viser ny kartlegging. Bildet viser en farmasøyt i Trondheim.
Norge kommer slett ikke så ille ut i forhold til andre land. 26 land har dyrere medisiner enn oss, viser ny kartlegging. Bildet viser en farmasøyt i Trondheim.

Så billige er medisiner i Norge

Både Danmark og Island betaler mer for medisiner enn Norge. Ofte er prisene på livsviktige medisiner som kreftmidler hemmelige, fordi legemiddelindustrien vil slippe å gi samme rabatt til andre land.

Norge kommer på 27. plass på listen over hvilke land som betaler mest for medisiner, viser en oversikt over prisnivået i 50 land.

Prisene på 13 medisiner er undersøkt. Aller dyrest er medisinene i USA.

På andre- og tredjeplass er Tyskland og De forente arabiske emirater. Våre naboer Danmark er på femteplass og Island er på tiendeplass på topp ti-listen over de landene som betaler mest.

Hjertesykdom og astma

Det kommer frem i en verdensomspennende undersøkelse den digitale helsetilbyderen Medbelle har gjort.

De tretten medisinene som forskerne plukket ut, er mot alt fra hjertesykdommer, diabetes og astma til angstlidelser og ereksjonsproblemer.

Både originalpreparater og generiske medisiner med samme virkning var tatt med. Forskerne har regnet ut medianprisen, som er prisen i midten av skalaen.

I USA betaler de tre ganger mer enn medianprisen på de undersøkte medisinene. Det betyr at dersom medianprisen er 16 kroner pr dose, betaler de 50 kroner i USA.

Svakere offentlig styring gir høy pris i USA

Blodtrykksmedisinen som selges under navnet Zestril har den største prisforskjellen globalt. Den koster over to tusen ganger mer i USA enn den globale median-prisen.

- Det er klare sammenhenger mellom levestandard og legemiddelpriser, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.
- Det er klare sammenhenger mellom levestandard og legemiddelpriser, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket kommenterer undersøkelsen slik:

- USA har de høyeste legemiddelprisene i verden, noe som er allment akseptert. Det skyldes en kombinasjon av mange ulike faktorer. Blant annet har de svakere offentlig styring og en sterk farmasøytisk lobby, skriver han i en epost til forskning.no.

Dette bekreftes av Elisabeth Ryan i Medbelle.

- I USA har de ikke strenge reguleringer som kontrollerer prisene på medisiner som de kan ha i Europa og i andre land, skriver hun til forskning.

Viagra og insulin dyrest i USA

Også medisin mot diabetes 2 er dyrest i USA. Der koster insulin fem ganger mer enn medianen. Insulin er klart billigst i Egypt. Norge er på 33. plass.

I USA er også det dyreste landet å ha ereksjonsproblemer. Der er prisen for hver dose Viagra 660 prosent høyere enn i land som ligger midt på treet.

Det vil si at hvis dosen koster 16 kroner i middels kostbare land, vil dosen koste 105 kroner i USA.

Disse landene betaler mest for medisiner:

  • USA
  • Tyskland
  • De arabiske emirater
  • Italia
  • Danmark
  • Quatar
  • Spania
  • Nederland
  • Israel
  • Island

Viagra er billigst i Irland. Norge er på 12. plass regnet fra toppen.

Hemmelige priser på kreftmedisiner

Madsen forklarer at det forhandles frem rabatter og andre ordninger i stadig større grad.

- Disse prisene er ofte hemmelige. Grunnen er at flere land benytter seg av såkalte referansepriser – det vil si at man fastsetter prisen på bakgrunn av prisen i andre land. Hvis vi får et godt tilbud i Norge, vil andre land si at de vil ha samme tilbud. Dermed ønsker legemiddelindustrien at prisene skal være hemmelige, forklarer han.

I Norge har vi hemmelige priser for de legemidlene som brukes på sykehusene og de legemidlene som sykehusene betaler, men som hentes på apoteket av pasientene.

Disse såkalte H-reseptene omfatter blant annet kreftlegemidler, HIV-medisiner, Hepatitt C-midler og mange andre, forteller Madsen.

Medisinpris pr dose uavhengig av betaler

Indeksen over medisinpriser viser kostnad pr dose beregnet ut fra hva landene må betale for å kjøpe inn medisinen fra legemiddelforetakene.

Uavhengig av om forbrukerne betaler alt av egen lomme eller om staten dekker mesteparten.

Dette kan variere mye fra land til land, ved at noen land subsidier viktige medisiner og andre ikke. I Norge har vi for eksempel blå resept-ordning for kroniske og alvorlige sykdommer. Prisene er omregnet til euro.

Legemidler avhenger av lønnsnivå

Men det er mange fallgruver når det gjelder direkte sammenligning av legemiddelpriser basert på åpne kilder – slik som apotekpriser, prislister og så videre, forklarer Madsen.

Slike undersøkelser av priser på legemidler vil dermed aldri bli helt nøyaktige, forklarer Madsen. Men resultatene er på linje med andre undersøkelser, så langt han kan se.

– Det er også en klar sammenheng mellom legemiddelpriser og lønnsnivå samt levestandard. Vi ser at land med lavere levestandard har gjennomgående lavere priser, sier Madsen.

Medisin mot høyt blodtrykk for dyrt

Medisiner er aller billigst i Thailand, hvor de betaler 94 prosent mindre enn land som betaler medianpris. Deretter kommer Kenya, Malaysia, Indonesia og India.

- Men - et stort problem er at enkle legemidler mot vanlige sykdommer slik som høyt blodtrykk, fremdeles ikke er tilgjengelig for store deler av befolkningen i mange land, sier Madsen.

Referanser:

The Medicine Price Index 2019. Medbelle

C. Saez: Two Thirds Of People In Low & Middle Income Countries With Hypertension Don`t Get Treatment. Health Policy Watch, 19. juli 2019.

Powered by Labrador CMS