Kong Harald overrekker Kong Olav Vs kreftforskningspris 2019 på til Norwegian Breast Cancer Group (NBCG) ved f.v. leder Bjørn Naume, Ellen Schlichting, Erik Wist og Turid Aas under et arrangement i Gamle festsal på Universitetet i Oslo tirsdag. Styreleder i Kreftforeningen Gunn-Elin Bjørneboe til høyre. (Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix)
Kong Harald overrekker Kong Olav Vs kreftforskningspris 2019 på til Norwegian Breast Cancer Group (NBCG) ved f.v. leder Bjørn Naume, Ellen Schlichting, Erik Wist og Turid Aas under et arrangement i Gamle festsal på Universitetet i Oslo tirsdag. Styreleder i Kreftforeningen Gunn-Elin Bjørneboe til høyre. (Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix)

Får forskningspris for bedre behandling av brystkreft

Kong Olav Vs kreftforskningspris 2019 går til legers innsats for bedre brystkreft-behandling og til forskning på hva som gjør at cellenes renovasjonssystem svikter og forårsaker kreft.

Kong Olav Vs kreftforskningspris går i år til to vinnere, professor Anne Simonsen og Norwegian Breast Cancer Group.

H.M. Kong Harald deler ut prisen på en million kroner til hver på vegne av Kreftforeningen.

Kreftforskningsprisen deles ut til forskere og forskningsmiljøer som har utmerket seg gjennom flere års innsats.

Har bedret brystkreftbehandlingen

Norwegian Breast Cancer Group får prisen for sin innsats gjennom 30 år for å forbedre brystkreftbehandlingen i Norge. Gruppen består av 30 leger og forskere fra hele landet.

- NBCG tildeles Kong Olav Vs kreftforskningspris for deres store, positive betydning for tidligere og kommende brystkreftpasienter i Norge, sa Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel.

Det kliniske forskningsmiljøet har bidratt til å innføre stadig bedre retningslinjer for behandling av brystkreft. Forskerne har publisert flere studier i ledende tidsskrifter.

Svikt i cellenes renovasjonssystem

Gruppen deler prisen med professor Anne Simonsen ved avdeling for molekylærmedisin, institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Hun får prisen for sin forskning på hvordan kreft oppstår.

Simonsen har i en årrekke forsket på autofagi, cellenes renovasjonssystem. Dette må fungere for å holde cellene sykdomsfrie.

Cellene bryter ned og resirkulerer deler av sine egne proteiner. Når dette systemet svikter, kan kreft oppstå.

Å forstå nøyaktig hvordan dette skjer, kan være nøkkelen til å forhindre blant annet kreft og forlenge livet.

Cellenes renovasjonssystem går ut på at ødelagte, overflødige celler pakkes inn i en slags søppelpose, som leveres til en form for kildesortering.

Oppdaget protein som fjerner avfall

Anne Simonsen og hennes kolleger har tidligere identifisert proteinet ALFY som er nødvendig for at cellene skal klare å danne de nødvendige «søppelposene». Uten dem får ikke cellene fjernet avfall.

- Simonsens bidrag til kreftforskning og forskningsmiljøet er i verdensklasse. Simonsen har et åpenbart potensiale til å gjøre viktige gjennombrudd innen kreftforskning i fremtiden, sa Ryel i Kreftforeningen under prisutdelingen.

Simonsen har utviklet et forskningsprogram innenfor studiet av autofagi og er også ko-direktør ved Senter for kreftcelle-reprogrammering.

Les også denne saken fra NTNU: Forskere lurte kreftceller

Powered by Labrador CMS