Avdekker mutasjoner bak livmorhalskreft

Kartlegging av genendringer ved livmorhalskreft kan gi håp om nye behandlingsformer mot kvinnesykdommen.

Genetiske endringer som oppstår ved livmorhalskreft er kartlagt av forskere i Norge, Mexico, USA og Kina. De har gjort viktige funn om hvordan sykdommen oppstår.

Data fra 115 pasienter, hvorav 100 er norske, inngår.

Forskere ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen har en sentral rolle i studien, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Ved hjelp av genetisk kartlegging har forskere funnet mutasjoner som ikke tidligere er påvist. Enkelte av disse variantene er tidligere funnet i andre kreftformer. Det kan gi håp om nye behandlingsformer mot livmorhalskreft.

Endringer i kreftceller

Forskerne sammenlignet genene i kreftceller med genene i friske celler fra samme kvinne for å finne hvilke mutasjoner eller genendringer som hadde skjedd i svulsten. Slike endringer, som ikke er arvelige, kalles somatiske mutasjoner.

Deretter undersøkte de om tilsvarende endringer fantes hos andre av pasientene.

Studien påviser åtte nye mutasjoner som ikke tidligere er knyttet til denne kreftformen. En av de nye genendringene er tidligere påvist i forbindelse med brystkreft, og det finnes kjente behandlingsmetoder mot denne mutasjonen.

Det betyr at det kan være håp om at noen pasienter med livmorhalskreft i framtida kan nyte godt av dette.

Mange rammes

Globalt er livmorhalskreft den tredje største kreftformen blant kvinner, og den vanligste blant kvinner under tretti år.

I Norge er forekomsten av livmorhalskreft redusert med 40 prosent siden 1950-tallet, takket være et effektivt screeningstilbud. Kvinner anbefales å ta en celleprøve hvert tredje år.

Tre av fire som får sykdommen overlever, opplyser Kreftregisteret. Det var vel 300 nye tilfeller av livmorhalskreft i Norge i 2011.

I mange fattige land mangler screeningprogrammer for livmorhalskreft. Globalt er dødeligheten betydelig høyere enn i Norge.

Internasjonalt samarbeid

Ved siden av de norske pasientene, inngår også data fra en gruppe på 15 meksikanske pasienter.

Professor Helga B. Salvesen ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen, er en av to forskere som har ledet arbeidet med studien.

Hun sier at denne typen internasjonalt samarbeid er viktig ved genetisk kartlegging av en slik kreftform.

- Ved å analysere data fra ulike befolkningsgrupper, kan vi oppdage mønster i sykdomsutviklingen i hele spekteret av menneskelig genetisk variasjon, sier Salvesen i en pressemelding fra Broad Institute.

Broad Institute er en del av universitetene Harvard og MIT i Boston, USA. Salvesen var gjesteforsker ved instituttet da studien ble gjennomført.

Sammenfall

Forskerne har ennå ikke det fulle og hele svaret på om livmorhalskreft oppfører seg på samme måte i alle land.

Den nye studien viser imidlertid stort sammenfall i genetiske variasjoner mellom de to pasientgruppene i Norge og Mexico.

Fattige land og mellominntektsland har flere tilfeller av kreft enn rike land. Det påpeker forsker Jorge Mendelez ved National Institute of Genomic Medicine i Mexico By.

Likevel blir bare små andeler av verdens samlede innsats brukt mot kreft i disse landene. Internasjonalt forskningsssamarbeid er helt nødvendig for å bedre bekjempe kreft også i fattige land.

HPV-infeksjon

Studien kaster også nytt lys over HPV-viruset (humant papillomavirus), som er den viktigste årsaken til livmorhalskreft.

HPV gir en infeksjon som immunforsvaret vanligvis tar seg av. I noen tilfeller kan viruset bli værende i kroppen og påvirke arvematerialet. Den nye studien viser sammenheng mellom HPV-påvirkede deler av cellenes gener og utviklingen av sykdommen.

- Våre funn tydeliggjør HPVs viktige rolle i utviklingen av livmorhalskreft, noe som igjen understreker betydningen av å bekjempe sykdommen ved å vaksinere mot HPV, sier professor Matthew Meyerson i pressemeldingen fra Broad Institute.

Meyerson har sammen med Salvensen ledet den nye studien. Han er tilknyttet Broad Institute og Dana-Farber Cancer Institute, også det i Boston, USA.

I Norge har jenter på 12 år fra 2009 blitt tilbud gratis HPV-vaksine som del av det norske vaksinasjonsprogrammet.

Referanse:
Akinyemi I. Ojesina et al.: ”Landscape of genomic alterations in cervical carcinomas”, Nature, 25. desember 2013. Se sammendrag.

Powered by Labrador CMS