Knytter store orkaner til forurensning

Menneskenes forurensning av atmosfæren har bidratt til varmere hav, og dermed også til kraftigere orkaner, antyder en ny forskningsrapport. - Dette er ingen orkanstudie, sier én av kritikerne.

Vi slipper ut CO2 i atmosfæren. Forskere er stort sett enige om at en økt konsentrasjon av CO2 har vært med på å skape en global oppvarming.

Global oppvarming betyr også varmere hav. Flere rapporter har det siste året hevdet en forbindelse mellom endringer i temperaturen i havoverflaten, og orkaners intensitet.

Temperaturen i de orkandannende regionene i Atlanterhavet og Stillehavet har økt med mellom 0,32 og 0,67 grader celsius i løpet av de siste 100 årene.

Teorien går ut på at varmere hav gir mer energi til orkanene, og at vinden dermed blir sterkere.

Forbindelse

"Orkanen Katrina."
"Orkanen Katrina."

En studie som ble lagt frem i forrige uke går nesten så langt som å hevde en direkte forbindelse mellom økt orkanaktivitet og menneskenes forurensende utslipp.

Den peker på tidligere studier som mener det er en sammenheng mellom tre ulike typer observasjoner eller påstander:

1) Det kommer flere og sterkere orkaner
2) Temperaturen i havoverflaten har økt i områdene hvor orkaner dannes
3) Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren øker

I den nye studien kjørte forskerne 22 forskjellige klimamodeller for å undersøke om den økte temperaturen i havoverflaten skyldes menneskelig påvirkning, eller om den kan henge sammen med naturlig variasjon.

Menneskelig påvirkning

Forskerne rapporterer at de ikke klarte å gjenskape den observerte havtemperaturstigningen i modellene uten å ta med menneskenes utslipp av CO2.

Mer presist finner de en 84 prosent sjanse for at et eksternt klimapådriv (menneskeskapt oppvarming) forklarer minst 67 prosent av den observerte økningen i temperaturen i havoverflaten i de orkandannende regionene i Atlanterhavet og Stillehavet i perioden 1906-2005.

- Den viktigste konklusjonen er at den observerte økningen i temperaturen i havoverflaten i disse orkandannende regionene ikke kan forklares med naturlige prosesser alene, sier Tom Wigley, en av studiens forfattere, i en pressemelding fra National Center for Atmospheric Research i USA.

De beste forklaringene på disse endringene inkluderer en stor menneskelig påvirkning, sier han.

- Én av de viktigste påvirkningene

Pressemeldingen går enda litt lenger:

“Orkaner er sammensatte fenomener som påvirkes av en rekke fysiske faktorer. De økte temperaturene i de orkandannende regionene i Atlanterhavet og Stillehavet er ikke den eneste faktoren som bestemmer orkanintensiteten, men de er sannsynligvis én av de viktigste påvirkningene.”

- I en verden post-Katrina, må vi gjøre det beste vi overhodet kan for å forstå de sammensatte påvirkningene på orkanintensitet, og hvordan våre handlinger endrer disse påvirkningene, sier Ben Santer, studiens hovedforfatter, i den samme pressemeldingen.

Stor uenighet

Orkanforskermiljøet er for tiden dypt splittet over debatten om hvorvidt menneskeskapt global oppvarming skaper flere og sterkere orkaner.

Derfor hadde ikke studien vært ute i lang tid før den ble møtt med kritikk.

- De argumenterer godt for at trendene i temperaturen i havoverflaten i det minste delvis, om ikke i stor grad, skyldes menneskeskapt global oppvarming. Men dette er ikke en orkanstudie, sier Christopher Landsea, meteorolog ved National Hurricane Center i Miami, til The Seattle Times.

Trakk seg

Landsea er en av verdens fremste orkanforskere, og har markert sine meninger tidligere, blant annet ved å trekke seg fra arbeidet med den fjerde rapporten fra det internasjonale klimapanelet (IPCC).

Han mente prosessen omkring rapporten hadde blitt politisert og uvitenskapelig.

- Det er utenfor min fatteevne hvorfor mine kollegaer vil benytte seg av media for å fremme en ikke understøttet agenda om at den nylige orkanaktiviteten er forårsaket av global oppvarming, sa han i januar 2005.

- Har ikke mye med nøkkelspørsmålene å gjøre

Om forskningen bak den nye studie sier han:

- Vitenskapen i denne rapporten er helt i orden. Jeg er enig, men det har ikke mye å gjøre med nøkkelspørsmålene om global oppvarming og orkaner.

Landsea påpeker at det er sterk uenighet i forskermiljøet omkring det første punktet i studiens argumentasjon, nemlig påstanden om at det er sterkere orkaner i dag enn tidligere.

De er heller ikke enige når det kommer til det andre punktet i argumentasjonen, nemlig spørsmålet om eller hvordan en økning i havtemperaturen vil føre til kraftigere orkaner.

Naturlige svingninger

Landsea hører til en stor gruppe orkanforskere som mener at det finnes lite eller ingen dokumentasjon for at dagens temperaturøkning har hatt en effekt på orkanaktiviteten.

Disse forskerne mener at de intense orkanene vi har sett i det siste i stor grad hører til naturlige svingninger som ikke har med forurensning å gjøre.

Disse forskerne er også opptatt av at det har kommet en kunstig trend i orkandataene på grunn av bedre observasjoner de siste årene. Ny teknologi gir mer presise og ofte høyere beregninger av stormstyrke enn tidligere. I tillegg er de historiske dataene om orkanaktivitet svært mangelfulle.

Dette kan du lese mer om i denne bakgrunnssaken.

Ingressfoto: Dette er øyet i orkanen Katrina, tatt 28. august 2005, sett fra et NOAA WP-3D hurricane hunter fly, før orkanen traff sydkysten av USA. Du kan se det i stor versjon her.(Foto: NOAA/Hurricane Hunters)

Referanse:

B. D. Santer et. al; Forced and unforced temperature chances in Atlantic and Pacific tropical cyclogenesis regions; Proceedings of the National Academy of Sciences; 12. september 2006; 10.1073/pnas.0602861103.

Lenker:

National Center for Atmospheric Research: Human Activities Are Boosting Ocean Temperatures in Areas Where Hurricanes Form, New Study Finds
The Seattle Times: Study links pollution with warmer oceans

Powered by Labrador CMS