Såkalt morgenkvalme opptrer ikke bare om morgenen.
Såkalt morgenkvalme opptrer ikke bare om morgenen.

– Feil og unyttig å bruke ordet morgenkvalme

Svangerskapskvalme opptrer ofte på ettermiddagen og kvelden også, ifølge en ny studie. Forskerne mener begrepet morgenkvalme er misvisende og mener vi bør slutte å bruke det.

Det er riktignok kanskje vanligere å bruke begrepet morning sickness på engelsk enn det er på norsk.

Her er begrepet svangerskapskvalme etablert, og det er nettopp dette begrepet forskere ved blant andre University of Warwick foretrekker fremfor morgenkvalme.

Men kanskje trengs det likevel en klargjøring her i landet også. Store medisinske leksikon på nett er blant stedene vi kan lese at morgenkvalme er kvalme som opptrer i svangerskapet, og at den oftest opptrer om morgenen.

Men ifølge en ny studie av symptomdagbøkene til 256 gravide, var de ofte kvalme ellers på dagen også, mens oppkast så ut til å være et morgenproblem i større grad.

Talløse erfaringer, lite forskning

På engelsk kan «I'm going to be sick» bety at du føler du må kaste opp.

Dermed kan det engelske uttrykket morning sickness til og med sies å være riktigere enn det norske morgenkvalme. Men forskerne bak den nye studien tar likevel til orde for å kalle lidelsen noe annet, i artikkelen sin i tidsskriftet British Journal of General Practice.

Å kalle det morgenkvalme er uriktig, forenklet og unyttig, skriver forskerne.

De er også opptatt av mangelen på kunnskap om svangerskapskvalme.

Selv om gravide ofte rapporterer at de opplever kvalme gjennom hele dagen, har hittil ingen forskning beskrevet sannsynligheten for at disse symptomene opptrer på andre tidspunkter på dagen, ifølge en pressemelding fra University of Warwick.

Derimot viste en norsk studie i 2016 at 60 prosent av drøye 700 gravide og nybakte mødre var eller hadde vært sykemeldt på grunn av svangerskapskvalme, men at mindretallet av dem hadde resept på kvalmestillende legemidler.

Den verste timen

De gravide kvinnene i den nye studien noterte opplevelsene sine med kvalme og oppkast, inkludert tidspunkter for plagene, hver dag fra de oppdaget graviditeten til dag 60 i svangerskapet.

Forskerne samlet alle opplysningene og brukte dem til å regne ut sannsynligheten for å oppleve disse symptomene på ulike tidspunkter på dagen.

Mens oppkast var vanligst om morgenen og fram til klokka 13, konkluderer forskerne med at sannsynligheten for å føle seg kvalm var stor hele dagen i denne tidlige fasen av svangerskapet.

Den verste timen var mellom 9 og 10. I løpet av de sju ukene av svangerskapet som studien tok for seg, hadde 82 prosent opplevd kvalme og 29 prosent hadde kastet opp i dette tidsrommet.

Bare 5,8 prosent hadde hverken kvalme eller oppkast i ukene studien varte.

Kvalmekurve som fortsetter oppover?

Fordi forskerne bare har tatt for seg de første sju ukene av svangerskapet, regnet fra siste eggløsning, vet de ikke hvordan det gikk med kvinnenes kvalme etter dette.

Men de ser at sannsynligheten for kvalme samlet sett var høyest i ukene 5, 6 og 7, og i uke 7 når det gjaldt oppkast.

Fra uke til uke var ikke kvalmerisikoen like høy som totalt i alle ukene.

På det verste tidspunktet på dagen var sannsynligheten for oppkast nærmere 10 prosent i uke 7. Men også rundt nitiden om kvelden den uka var det fortsatt damer som spydde – sannsynligheten var da omtrent 5 prosent.

I uke 6 lå sannsynligheten for kvalme blant damene snaue 40 prosent ved 9–10-tiden om morgenen.

Kvalmekurven utover dagen var mye jevnere enn oppkastkurven. Mellom klokken 17 og 18 var sannsynligheten fremdeles rundt 30 prosent, og kurven stupte ikke nedover før sent på kvelden.

Ordbruken kan føre til misforståelser

– Hvis en gravid kvinne opplever kvalme om ettermiddagen, føler hun kanskje at det er uvanlig eller feil, sier en av forskerne, professor Roger Gadsby, i pressemeldingen.

– Eller hvis hun ikke kaster opp, men er kvalm hele dagen, tror hun kanskje at dette ikke går innunder begrepet morgenkvalme.

Han og de andre forskerne frykter at ordet morning sickness kan få folk til å tro at kvinner med svangerskapskvalme er symptomfrie store deler av dagen, noe som ifølge forskerne, ikke stemmer.

– Denne studien viser at dette er en gal oppfatning og at symptomene, spesielt kvalme, kan opptre når som helt på dagen, sier Gadsby.

Dessuten tror forskerne at kvinner som har alvorlige kvalmesymptomer, kan oppleve at begrepet morgenkvalme bagatelliserer tilstanden.

Ekstrem svangerskapskvalme, Hyperemesis Gravidarum, er lite studert av forskere.

På 1960-tallet trodde leger og forskere at tilstanden skyldtes hysteri og lav IQ, men nyere forskning tyder på at det mest sannsynlig er motsatt: at det tærer på psyken å spy i månedsvis.

Referanse:

R. Gadsby m. fl: Nausea and vomiting in pregnancy is not just ‘morning sickness’: data from a prospective cohort study in the UK. British Journal of General Practice, 29. juni 2020.

Powered by Labrador CMS