Et medlem av The Leatherback Project viser fram en skilpadde i en kopp med sand før den ble slippet fri på en strand ved Armila i Panama.
Et medlem av The Leatherback Project viser fram en skilpadde i en kopp med sand før den ble slippet fri på en strand ved Armila i Panama.

Truede hav­skilpadder har fått juridiske rettigheter

Havskilpadder i Panama har nå lovlig rett til å utfolde seg i et sunt miljø. Naturvernere håper at andre land følger etter og gir truede dyr bedre beskyttelse.

Den søramerikanske nasjonen er en av verdens viktigste hekkeplasser for lærrygg- og hauknebbskilpadder. Hvert år kan så mange som 3000 haukneb-reir finnes på en enkelt lokal strand, men reirplassene har vært utsatt for massiv plyndring av folk på jakt etter ekstrainntekter.

Da Panamas president Laurentino Cortizo undertegnet loven i mars, var det en seier for alle som i lang tid har argumentert for at ville dyr bør ha naturrettigheter som anerkjenner deres juridiske rett til å eksistere og til å utfolde seg. Loven åpner dessuten for søksmål dersom disse rettighetene blir krenket.

Eksperter håper at de styrkede rettighetene for dyra sprer seg i resten av verden.

En ny type beskyttelse

– I dag er det for dårlig beskyttelse av dyr og natur. Det gjøres ikke nok for å beskytte mot den store utryddelseskrisen og klimaendringene, sier Erica Lyman, jussprofessor og direktør for Global Law Alliance for Animals and the Environment ved Lewis & Clark Law School i Oregon.

– Det Panama nå gjør er en ny type beskyttelse som gir håp, understreker hun. Lyman mener at lover om beskyttelse av dyreliv vanligvis vedtas av hensyn til mennesker.

– Panamas lov vurderer i stedet hva havskilpaddene trenger og slår fast at mennesker må endre oppførsel for at skilpaddenes behov kan oppfylles, sier hun.

Loven gir havskilpadder rett til et miljø fritt for forurensning og andre menneskelige påvirkninger som forårsaker fysiske eller helsemessige skader, som klimaendringer, fangst, kystutvikling og uregulert turisme.

Jussprofessor i alliansen, Nicholas Fromherz, sier at Panama-loven er spesiell fordi den eksplisitt fastslår at havskilpadder som levende skapninger har rettigheter.

- Disse rettighetene kan håndheves, understreker han.

Døde unger av lærskilpadder ligger på en strand i Armila i Panama. Medlemmer av The Leatherback Project studerer dyrene, som er svært sårbare. Nå har Panama vedtatt en lov som gir dem rett til å leve i et miljø fritt for forurensning og andre skadelige påvirkninger forårsaket av mennesker.
Døde unger av lærskilpadder ligger på en strand i Armila i Panama. Medlemmer av The Leatherback Project studerer dyrene, som er svært sårbare. Nå har Panama vedtatt en lov som gir dem rett til å leve i et miljø fritt for forurensning og andre skadelige påvirkninger forårsaket av mennesker.

Ape og elefant

I 2022 behandlet høyestrett i Ecuador en sak om en ape holdt i et privat hjem. Ullapen Estrellita var bare én måned gammel da hun ble fjernet fra artsfellene sine i jungelen. De neste 18 årene bodde hun hos familien Burbano som kjæledyr. Retten slo fast at ville dyr har rett til natur.

Også en domstol i Pakistan avgjorde i 2020 at dyr har naturlige rettigheter som bør anerkjennes. Kjennelsen innebar også kritikk av menneskers behandling av ville dyr. Avgjørelsen kom i en sak om en elefant som var blitt holdt i fangenskap i en dyrehage.

Elefanten Kaavan var bare ett år da han ble tatt fra Sri Lanka og sendt til Marghazar zoo i Pakistan. I 35 år bodde han i en trang innhegning. Historien om Kaavan, «verdens mest ensomme elefant» fikk stor oppmerksomhet over hele verden.

En holdningsendring?

Både Lyman og Fromherz mener Panamas nylige vedtatt lov om beskyttelse av skilpadder og andre rettsavgjørelsene viser at det er en holdningsendring i spørsmålet om å ivareta dyrs juridiske rettigheter.

Callie Veelenturf har grunnlagt gruppen The Leatherback Project som jobber for å beskytte lærskilpadder.

– Den nye loven vil gjøre det mulig for enhver panamansk statsborger å være stemmen til havskilpadder og forsvare dem lovlig, mener Veelenturf.

– Nå vil vi være i stand til å holde myndigheter, selskaper og vanlige borgere juridisk ansvarlige for brudd på rettighetene til havskilpadder, legger hun til.

90 prosent av eggene ble tatt

Allerede før den nye loven trådte i kraft var det ulovlig å ta havskilpadder og eggene deres fra nasjonalparker og beskyttede havområder. Men det var uklart om det var forbudt utenfor disse områdene. Da pandemien stoppet økoturismen, begynte folk som mistet hovedinntektskilden sin, å høste havskilpaddeegg.

På en enkel strand ble 90 prosent av eggene tatt.

Etter pandemien fortsatte og økte denne aktiviteten – til tross for at økoturismen var kommet tilbake til landet.

For å bekjempe handelen begynte naturverngrupper å drive lobbyvirksomhet for sterkere juridiske rammer som ga tydeligere beskyttelse for skilpaddene, samt økte overvåkingsmekanismer og strengere bøter for lovbrudd.

Nå håper dyrevernere at den nye loven vil forhindre nye overgrep.

En panamansk offiser står vakt på en strand mens medlemmer av The Leatherback Project leter etter skilpadder i nærheten av byen Armila i Panama. Landets president undertegnet tidligere i år en lov som anerkjenner rettighetene til de sårbare havskilpaddene.
En panamansk offiser står vakt på en strand mens medlemmer av The Leatherback Project leter etter skilpadder i nærheten av byen Armila i Panama. Landets president undertegnet tidligere i år en lov som anerkjenner rettighetene til de sårbare havskilpaddene.

Rett til å eksistere

Fromherz forteller at reiselivsoperatører og andre bedrifter eller organisasjoner som forstyrrer havskilpaddenes leveområder kan stilles til ansvar og fratas tillatelser. - Enhver handel med skilpadder og egg er med svært få unntak forbudt, fastslår Fromherz.

En komité skal føre tilsyn med at loven overholdes, den skal også bidra til forskning og øke bevisstheten og fremme økoturisme.

Christopher Berry, advokat ved Animal Legal Defense Fund, mener det er nødvendig med slike lover for å kunne beskytte dyrs interesser.

– Det er viktig å kunne håndheve brudd på dyrenes rettigheter, som ofte ikke får nok oppmerksomhet, sier han.

– Disse dyrene har rett til å eksistere, enten de kommer oss til gode eller ikke. Det er fantastisk å se en nasjon har denne holdningen, sier Godfrey.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS