Et luktstoff som blant annet babyer skiller ut, påvirker menn og kvinner forskjellig.
Et luktstoff som blant annet babyer skiller ut, påvirker menn og kvinner forskjellig.

Luktstoff fra baby gjorde menn mindre aggressive og kvinner mer

Styrer lukt mer av menneskenes sosiale liv enn vi tror?

Det er et velkjent fenomen i store deler av dyreverden:

Duftstoffer kalt feromoner fungerer som signaler og kommunikasjon mellom individer og kan vekke ulike følelser som sinne eller frykt.

Spørsmålet er om også vi mennesker bruker feromoner. Her er forskerne langt mer usikre – og uenige.

Nylig kom imidlertid en studie som hinter om at slike spesielle luktstoffer også påvirker oss.

HEX

Det er Eva Mishor fra Weizmann Institute of Science og hennes kollegaer som har undersøkt saken. De tok utgangspunkt i stoffet hexadecanal (HEX).

HEX fordamper lett, og tidligere forskning har vist at det påvirker den sosiale adferden til mus. Det er også kjent at svært mange pattedyr har reseptorer som kan kjenne igjen dette stoffet.

Dessuten vet vi at mennesker skiller det ut, både i avføringen og fra huden og pusten.

Forskerne hadde en mistanke om at HEX kan påvirke aggresjon hos mennesker. Derfor satte de opp eksperimenter for å teste dette.

Irriterende spill

127 unge kvinner og menn skulle spille et spill med en motspiller de trodde var en ekte person. Spillet gikk ut på at begge spillerne fikk en felles sum med penger. De kunne beholde pengene hvis de inngikk en avtale om fordeling med hverandre.

Men dette spillet var rigget slik at motspilleren bare ville gå med på urettferdige avtaler der deltageren satt igjen med veldig lite.

Etter fem runder med pengespillet, skulle deltageren spille et reaksjonsspill. De fikk beskjed om at de spilte mot den samme motstanderen også i dette spillet. Her kunne den som reagerte raskest og dermed vant, bombe taperen med en høy lyd.

Vinneren kunne selv velge hvor høy lyden skulle være. Dette var en måte de kunne få utløp for sinne mot den irriterende motspilleren og også en anledning hvor forskerne kunne måle aggresjon.

Blandet med krydderlukt

Mens deltagerne spilte, måtte de sniffe på et stoff. Halvparten fikk lukte på eugenol, en væske med krydderaktig lukt. Den andre halvparten sniffet eugenol og HEX.

Den sterke duften av eugenol overdøvet på denne måten en eventuell lukt av HEX, slik at forskerne kunne være sikrere på at det ikke var lukt i seg selv som ga eventuelle utslag.

Slik kunne de også gjøre testen dobbeltblind, der verken forskerne eller deltagerne visste hvem som sniffet HEX og hvem som ikke gjorde det.

Resultatene viste at HEX virkelig så ut til å påvirke aggresjon hos mennesker. Dette skjedde både hos menn og kvinner. Men ikke på samme måte.

Både mer og mindre aggressive

Det viste seg at kvinnene som hadde sniffet HEX, ble mer aggressive, og lydbombet den irriterende motspilleren med vesentlig flere desibel enn de som ikke hadde luktet på stoffet.

Hos mennene var det imidlertid omvendt. De ble mindre aggressive av HEX.

Undersøkelser av hjernen viste at HEX så ut til å øke aktiviteten i en viss hjernedel, som er involvert i oppfattelse av sosiale signaler. Dette skjedde hos begge kjønn.

Men det var også en forskjell. Hos menn økte tilknytningen mellom denne hjernedelen og nettverk som håndterer sosial vurdering og aggresjon, mens denne tilknytningen ble redusert hos kvinner.

Et redskap for baby?

Spørsmålet er så klart hva som er meningen med en slik påvirkning av HEX. Her har ingen noe skikkelig svar. Men Mishor og kollegaene spekulerer litt.

Babyer skiller nemlig ut HEX, både i avføring og fra hodet.

Det er kjent i dyreverden at aggressivitet hos hunner henger sammen med større sjanser for overlevelse for ungene, fordi aggressiviteten ofte rettes mot trusler mot ungene.

Aggressivitet hos hanner har derimot ofte motsatt effekt fordi den oftere går ut over både hans egne og andres unger.

Det å kunne vifte litt med et stoff som samtidig øker aggressiviteten hos mødre og senker den hos fedre, kan tenkes å være et viktig redskap for å øke overlevelsessjansene.

Ikke endelig bevis for feromoner

Så, betyr dette at mennesker også bruker feromoner til å påvirke hverandre?

Vi kan ikke si det helt sikkert enda, skriver forskerne. Studien har flere svakheter, som at vi ikke vet om mengden HEX i forsøket tilsvarer det en kropp kan sende ut.

På den annen side:

– Hadde vi presentert et lignende sett med resultater fra mus, ville svært få protestere mot å kalle det feromoner, skriver forskerne i en artikkel som nå er publisert i Science Advances.

Om de nye resultatene ikke er noe bevis, vil de nok likevel bli et argument i debatten.

Referanse:

E. Mishor, m. fl., Sniffing the human body volatile hexadecanal blocks aggression in men but triggers aggression in women, Science Advances, november 2021. Sammendrag.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS