Doktorgrad trukket tilbake for første gang

Jon Sudbø har fusket med grunnlagsdata og blir derfor fratatt sin medisinske doktorgrad. Det er første gang en doktorgrad blir trukket tilbake i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Dette er en av de vanskeligste sakene vi har hatt, både av alvorlighetsgrad og omfang, sier dekanus Stein A. Evensen ved medisinsk fakultet på Universitetet i Oslo.

Han leder fakultetsstyret som tirsdag ettermiddag vedtok å frata Sudbø doktorgraden. Sudbø kan anke til universitetsstyret.

I vedtaket fastslår fakultetsstyret at de uregelmessighetene som er påvist i datagrunnlaget for Sudbøs doktoravhandling er av en slik art at det utvilsomt dreier seg om manipulering av data fra Sudbøs side. Derfor er doktorgraden tildelt på feil grunnlag.

En egen komité ble oppnevnt av Det medisinske fakultet for å revurdere Sudbøs doktorgradsavhandling etter Ekbom-kommisjonens knusende rapport.

Komitéleder Georg Høyer presenterte konklusjonen for fakultetsstyret. Han sier at det ikke hadde vært mulig for en vanlig bedømmelseskomité å finne ut at doktoravhandlingen bygget på fabrikkerte data.

Avslørt

Sudbøs forskningsjuks ble avslørt gjennom en artikkel i det medisinske tidsskriftet The Lancet i fjor, der han oppga et pasientregister som ikke var tatt i bruk. Hvis ikke det hadde blitt avslørt, ville neppe jukset i doktorgradsavhandlingen blitt oppdaget heller, mener Høyer.

Hovedproblemet ved doktoravhandlingen er at den bygger på flere pasienter enn Sudbø kan redegjøre for. Det er uoverensstemmelse mellom hans data og data fra Kreftregisteret.

Blant annet inkluderer avhandlingen 24 pasienter som var døde på et tidspunkt da Sudbø angir at de fikk sin første diagnose.

- Sudbø har ikke framskaffet filene med pasientdata til oss, opplyser Georg Høyer.

Ikke holdbar

Komiteen konkluderer enstemmig med at Sudbøs avhandling ikke utgjør et vitenskapelig holdbart hele, og at data og konklusjoner som er fremlagt i tre av avhandlingens artikler og i deler av sammendraget, ikke er gyldige.

Fakultetsstyret sluttet seg altså enstemmig til denne vurderingen.

- Sudbø-saken er en tragedie for alle parter, ikke minst for Sudbø selv. Med vedtaket i fakultetsstyret i dag er saken avsluttet fra fakultetets side. Så vel stipendiater som veiledere vil fra nå av få bedre støtte og veiledning enn før, og flere svakheter i systemet er rettet opp, sier dekanus Stein A. Evensen.

Autorisasjon

Jon Sudbø er også fratatt autorisasjonen som lege og tannlege, og han har trukket klagen på vedtaket i Statens helsetilsyn. Men han kan søke om autorisasjon på nytt når det har gått en viss tid.

Helsetilsynet mener Sudbøs fabrikasjon av forskningsdata i tidsskriftet The Lancet er et så grovt brudd på det som forventes av en leges og tannleges atferd at den allmenne tilliten er betydelig svekket.

- Sudbø har ikke gitt noen begrunnelse for å trekke klagen. Men han kan søke om å få tilbake autorisasjonen når det har gått en viss tid, normalt to år, sier fagsjef Gorm Are Grammeltvedt i Helsetilsynet til NTB.

Grammeltvedt ser ikke bort fra at Sudbø kan få tilbake autorisasjonen, men alle slike saker behandles på individuelt grunnlag. At det har gått en viss tid, kan i seg selv bidra til å gjenopprette tilliten.

Sudbø har mistet sine jobber ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo.

(NTB-Tone Hertzberg)

Powered by Labrador CMS