- Skuffet over budsjettforslaget

- Det største problemet er at budsjettet viderefører kuttet i basisbevilgningen fra i fjor, samtidig som veiledningsoppgavene øker med nye stipendiatstillinger, sier Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen.

Publisert

- Forpliktelser i forskerutdanningen nødvendiggjør økt basisbudsjett, da veiledningsressurser til stipendiatene må tas fra dette budsjettet, sier Grønmo i en pressemelding.

I fjor ble basisbudsjettene for universitetene og høyskolene kuttet med nesten 275 millioner. Dette kuttet videreføres på 2008-budsjettet.

Regjeringen foreslår at det bevilges midler til 350 nye stipendiatstillinger i 2008. UiB får 52 av disse.

- Fjorårets budsjett gav ingen stipendiatstillinger. Det er positivt at regjeringen foreslår 350 nye stipendiatstillinger i år, men uten økte basisbevilgninger går dette ut over universitetenes handlefrihet og kan svekke både utdanning og forskning.

- Dette forsterkes av at vi heller ikke får midler til postdok-stillinger, understreker rektor i en pressemelding fra universitetet.

Regjeringens forskningsambisjoner

For å nå målet om å øke den offentlige forskningsinnsatsen til 1 prosent av BNP innen 2020, trengs det minst 520 nye stipendiatstillinger per år, foruten en betydelig økning av veiledningskapasiteten.

- Budsjettforslaget er altfor svakt i forhold til regjeringens egne forskningsambisjoner og regjeringens troverdighet i kunnskapspolitikken blir ikke gjenopprettet.

- Så lenge rammevilkårene for universitetet ikke bedres blir det vanskelig å følge opp strategiske planer for forskning og utdanning, sier Grønmo.

Ikke penger til odontologibygg

Det ble heller ikke i år bevilget penger til nytt odontologibygg i Bergen. Dette bygget har i flere år vært høyest prioritert av alle planlagte nybygg for universitetene og høyskolene.

- Det er svært skuffende at det heller ikke i år gis penger til dette prosjektet, som er svært viktig for tannlegeutdanningen i landet, påpeker Grønmo.

Styrking av universitetsmuseene

Regjeringen legger opp til å styrke universitetsmuseene, og UiB får åtte millioner. Dette er positivt og viktig, mener Grønmo.

Deler av universitetsbudsjettet er knyttet til oppnåelse av resultater. Universitetet bedret også i 2006 sine studieresultater.

På forskningssiden får UiB noe mindre uttelling. Samlet kommer derfor UiB ut om lag som tidligere for den resultatavhengige bevilgningen.