Nesten alle spiser for mye salt

I 181 av 187 land som er undersøkt, spiser folk mer salt enn det WHO mener at er sunt. For første gang er saltinntaket i hele verden undersøkt.

Spis mindre salt, oppfordrer både norske myndigheter og WHO. (Foto: Colourbox)
Spis mindre salt, oppfordrer både norske myndigheter og WHO. (Foto: Colourbox)

Det gjennomsnittlige saltinntaket verden over i 2010 lå på rundt 10 gram om dagen.

Det viser en ny studie ledet av forskere fra University of Cambridge og Harvard School of Public Health, i samarbeid med Imperial College i London og University of Washington.

Verdens helseorganisasjon, WHO, anbefaler et inntak på 2 gram natrium om dagen. Det tilsvarer rundt 5 gram salt hver dag. Men det globale gjennomsnittet ligger altså dobbelt så høyt.

Slik ser verdens saltkart ut: Natriuminntak land for land, for voksne over 20 år, i 2010. (Foto: (Illustrasjon fra rapporten))
Slik ser verdens saltkart ut: Natriuminntak land for land, for voksne over 20 år, i 2010. (Foto: (Illustrasjon fra rapporten))

Verst er det i regionene langs den gamle Silkeveien – fra Øst-Asia gjennom Sentral-Asia til Midtøsten og Øst-Europa.

De tidligere sovjetrepublikkene Kasakhstan, Usbekistan, og Turkmenistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Aserbajdsjan, Armenia og Georgia har verdens høyeste saltforbruk per innbygger – sammen med Mongolia, Kina, Sør-Korea, Japan og Thailand.

181 av 187

I 181 av 187 land, som omfatter 99,2 prosent av verdens voksne befolkning, ligger saltinntaket over de fem grammene som WHO anbefaler. 119 av landene, med 88,3 prosent av verdens voksne befolkning, ligger mer enn 50 prosent over det anbefalte maksinntaket.

Dariush Mozaffarian ønsker seg tiltak fra myndighetene og samarbeid med næringsmiddelindustrien. (Foto: Harvard School of Public Health)
Dariush Mozaffarian ønsker seg tiltak fra myndighetene og samarbeid med næringsmiddelindustrien. (Foto: Harvard School of Public Health)

– I nesten alle verdens land konsumerer befolkningen langt mer salt enn det som er sunt, sier Dariush Mozaffarian ved Harvard School of Public Health i en pressemelding.

– Det er tydelig at det trengs sterke politiske føringer fra myndighetene, i tillegg til samarbeid med næringsmiddelindustrien, for å redusere saltforbruket kraftig.

John Powles på folkehelseavdelingen ved University of Cambridge mener at muligheten til å gjøre en forskjell, er størst nettopp i de landene der forbruket ligger høyest. Der rammes flest av hjerte- og karsykdommer, og derfor vil en reduksjon bety ekstra mye i akkurat disse landene.

Men i så godt som alle land vil befolkningen ha fordeler av saltreduksjon og bedre overvåking av forbruket, mener forskerne.

John Powles mener at innbyggere i alle land bør spise mindre salt, men at fordelene av å kutte inntaket er størst i Sentral-Asia. (Foto: University of Cambridge)
John Powles mener at innbyggere i alle land bør spise mindre salt, men at fordelene av å kutte inntaket er størst i Sentral-Asia. (Foto: University of Cambridge)

Tallene deres gjør det mulig å se saltinntaket i sammenheng med forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer. Hittil har det manglet informasjon om saltinntaket i de fleste land.

Store datamengder

For å komme frem til resultatene sine har forskerne brukt tall fra 245 forskjellige undersøkelser. 142 av dem bygger på målinger av natriuminnholdet i urin, mens de øvrige 103 er oversikter over natrium i kostholdet.

Resultatene viser at det globale, gjennomsnittlige natriuminntaket i 2010 var 3,95 gram om dagen. Det tilsvarer 10,06 gram salt. Menn fikk i seg rundt ti prosent mer enn kvinner, mens aldersforskjellene var små.

Referanse:

John Powles m.fl:, Global, regional and national sodium intakes in 1990 and 2010: a systematic analysis of 24 h urinary sodium excretion and dietary surveys worldwideBMJ Open 2013, doi: 10.1136/bmjopen-2013-003733

Powered by Labrador CMS