STEINKJER 20010421: Veterinrmedisinsk Oppdragssenter AS (VESO) i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trndelag startet lrdag rotenonbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris  i Steinkjervassdragene. Her hentes den ddene fisken opp av elva.Foto: Gorm Kallestad / NTB
STEINKJER 20010421: Veterinrmedisinsk Oppdragssenter AS (VESO) i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trndelag startet lrdag rotenonbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdragene. Her hentes den ddene fisken opp av elva.Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kloring av lakseelv fjernet alle gyro-parasitter

Et større forsøk med klorbehandling av elva Driva fikk has på alle parasittene på fisken. Dermed kan den skånsomme metoden erstatte rotenon.

Hele elvestrekningen på vel 20 kilometer fra fiskesperra og ut til fjorden ble behandlet i andre halvdel av august. Norsk institutt for vannforskning (Niva) hadde oppdraget sammen med Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Veterinærinstituttet i Oslo og Trondheim.

Formålet er å finne ut om klor kan erstatte det langt mer giftige rotenonet, som foruten å drepe parasittene også tar livet av all fisk i elvene. Klormengden som kreves, er lavere enn det som tilsettes i vannverk for å desinfisere drikkevann i Norge, ifølge foreningen Norske lakseelver.

Forsøk viser at laksen ikke tar skade. Men klor er giftig for fisk og annet liv i elvene i for høye konsentrasjoner. Derfor er det svært viktig å måle den faktiske konsentrasjonen av klor i elvevannet under en behandling.

Alle parasittene var vekk

I hovedelva Driva var det satt ut fiskekar med gyrosmittede lakseunger. Før doseringsstart var den totale smitten på disse fiskene 21.000 parasitter. Etter en ukes behandling var tallet redusert til 110 parasitter, og etter 11 dager ble det ikke påvist parasitter på fisken i det hele tatt, ifølge en pressemelding fra Niva.

– Vi er veldig fornøyd med å se at vi får så god effekt mot parasitten nedover hele elveløpet, selv med noen dager hvor klorkonsentrasjonen var lavere enn ønsket på grunn av høy vannføring og krevende forhold. Dette forteller oss at metoden kanskje er enda mer robust enn vi så for oss, sier Tobias Holter (Nina), som hadde ansvaret for fiskekarene.

Generalprøve

Årets klorbehandling beskrives som en generalprøve før fullskala utryddelsesbehandling, der hovedmålet var å teste logistikk, utstyr og effekter av doseringen.

– Vi ser fram til å rapportere til Miljødirektoratet og håper og tror at årets erfaringer er viktige i kampen videre mot Gyrodactylus salaris, sier prosjektleder Anders Gjørwad Hagen (Niva).

Utryddelsen av denne parasitten i norske elver har pågått gjennom lang tid. Totalt har parasitten vært påvist i 50 norske elver, men i dag er det bare Drivavassdraget og Drammensvassdraget av store vassdrag som er smittet.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS