Belugastøren er kritisk truet. Den er et ettertraktet bytte for mennesker som lager russisk kaviar av rognen. (Foto: Максим Яковлєв, Wikimedia Commons)
Belugastøren er kritisk truet. Den er et ettertraktet bytte for mennesker som lager russisk kaviar av rognen. (Foto: Максим Яковлєв, Wikimedia Commons)

Mange store dyr i ferskvann er i ferd med å utryddes

Alt fra delfiner til skilpadder forsvinner, ifølge en ny studie.

Elver og innsjøer dekker bare 1 prosent av jordas overflate, men huser hvert tredje virveldyr i verden. Pattedyr, fisk, krypdyr og amfibier holder til der, på heltid eller i perioder av livet.

Dette mangfoldet er nå sterkt truet. Alt fra delfiner til krokodiller og skilpadder forsvinner.

En internasjonal gruppe forskere har tatt for seg 126 arter som veier minst 30 kilo. Halvparten er utrydningstruede, ifølge den globale rødlista over truede arter.

Forskerne anslår at det har blitt 88 prosent færre store dyr i ferskvann mellom 1970 og 2012, det vil si et sted mellom 80 og 92 prosent.

Dårlig oversikt

Det gjelder særlig i Europa, Asia og Nord-Afrika.

Spesielt utsatt er de store fiskene. Det har blitt hele 94 prosent færre av dem. Forskerne vet mest om stør og laksefisker.

Det er vanskelig å finne ut hvordan det står til med mange av ferskvannsdyrene. Norge, USA og Canada har best oversikt.

Men mange steder finnes det lite informasjon om dyrelivet over tid, særlig i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Beregningene må derfor tas med en klype salt.

Europeisk stør nesten borte

Den en gang så vanlige europeiske støren (Acipenser sturio) finnes nå bare i én elv i Frankrike.

Mekongkjempemallen bor i Mekong-elva som renner gjennom flere land i Asia. Giganten på rundt 300 kilo er kritisk truet.

Beveren forsvant flere steder i Europa, men har blitt gjeninnført. (Foto: Lillian Tveit/Shutterstock/NTB scanpix)
Beveren forsvant flere steder i Europa, men har blitt gjeninnført. (Foto: Lillian Tveit/Shutterstock/NTB scanpix)

Pattedyrene ser det ut til å gå bedre med, en del av dem øker faktisk i antall.

Men tallene er særlig usikre tall for pattedyr og krypdyr, fordi det er så få av artene det finnes informasjon om.

Hvordan det går med 81 andre arter, fant ikke forskerne ut.

Oversett krise

Noen av artene er omtalt i rapporter og vitenskapelige artikler.

Andre står i registeret Living Planet Index, som Zoological Society of London og Verdens naturfond står bak.

En rapport fra Verdens naturfond basert på det samme registeret anslo i fjor at det ble 60 prosent færre virveldyr av alle størrelser på land og til vanns mellom 1970 og 2014.

Krisen blant dyrene i ferskvann har imidlertid gått litt under radaren, mener Fengzhi He, en av forskerne bak den nye studien.

– De er ikke som tigere, pandaer, løver eller hvaler – arter som får mye oppmerksomhet i mediene og i skolen, sier økologen ved Leibniz-instituttet i Berlin, til National Geographic.

Når arter forsvinner fra elver og innsjøer, kan det gå ut over langt flere enn dem selv. De store dyrene er ofte på toppen av næringskjeden og regulerer forekomsten av andre arter. Blir de borte, kan det svekke hele økosystemet.

De store ferskvannsdyrene sprer seg sakte og er lite tilpasningsdyktige i møte med miljøforandringer. Dermed kan nedgangen varsle om forringelse av leveområdene.

Elvedelfinene blir flere i Mekong-elva i Asia, ifølge Verdens naturfond, selv om de fortsatt er truet. (Foto: Dan Koehl)
Elvedelfinene blir flere i Mekong-elva i Asia, ifølge Verdens naturfond, selv om de fortsatt er truet. (Foto: Dan Koehl)

Demninger forstyrrer

En annen studie definerte store dyr som pattedyr og fisk tyngre enn 100 kilo og fugler, reptiler og amfibier som veier mer enn 40 kilo.

Den studien viste at store dyr både på land og til vanns er truet særlig fordi vi mennesker fanger dem.

Også den nye studien tyder på at vår jakt på kjøtt, skinn og egg går ut over dyrene i elver og innsjøer.

Mennesker ødelegger dessuten leveområdene deres. Forurensning forstyrrer.

Demninger er et stort problem for artene som gjerne reiser langt for å reprodusere seg.

Likevel fortsetter verden å bygge demninger i stor skala. Av 3700 planlagte demninger er flere enn 800 i særlig verdifulle områder, ifølge forskerne. De er bekymret for utbygging blant annet i elvene Amazonas i Sør-Amerika, Kongo i Afrika og Mekong i Asia.

Noen overlever

Noen arter har kommet tilbake fra dødsleiet.

I Mekong-elva øker antallet elvedelfiner, ifølge Verdens naturfond, selv om arten Orcaella brevirostris fortsatt er truet.

Beveren i Europa har blitt satt ut igjen i områder der den hadde forsvunnet og er nå regnet som livskraftig.

Men forskerne mener det generelt sett er vanskelig å få til helhetlige bevaringsstrategier i Europa fordi vi er stykket opp i så mange land med ulike tilnærminger til naturvern.

Referanse:

Fengzhi He mfl: The global decline in freshwater megafauna populations. Global Change Biology, 8. august 2019. DOI: 10.1111/gcb.14753.

Powered by Labrador CMS