Katter kan bli smittet av koronaviruset og de kan bringe smitten videre til andre katter, men uten at noen av dyrene blir syke. Det finnes ingen bevis for at katter smitter mennesker med viruset.
Katter kan bli smittet av koronaviruset og de kan bringe smitten videre til andre katter, men uten at noen av dyrene blir syke. Det finnes ingen bevis for at katter smitter mennesker med viruset.

Katter kan bli koronasmittet, uten å bli syke

Forskerne foreslår nå at katter kan bli brukt i arbeidet med å utvikle vaksiner.

Forskerne ser at katter nokså lett kan smitte hverandre med koronaviruset. Men katter har samtidig en sterk og tydelig immunrespons som beskytter dem mot viruset, fant forskerne.

Hunder som også deltok i denne studien og ble påført viruset, kvittet seg med det umiddelbart.

Så langt finnes det ikke noe forskning som bekrefter at kjæledyr som katt og hund kan overføre det nye koronaviruset til mennesker.

Dette er også vurderingen det norske Veterinærinstituttet gjør. De slår fast at kjæledyr i Norge ikke utgjør noen smittekilde for mennesker.

Ingen av kjæledyrene ble syke

Hundene som deltok i forsøket, reproduserte ikke viruset i de øvre luftveiene sine. Hundene smittet heller ikke andre dyr, slik kattene i forsøket gjorde.

Men heller ikke kattene som deltok i denne studien viste noen slags tegn til å bli syke av koronaviruset, opplyser forskerne på instituttet for veterinærmedisin ved Colorado State University i USA.

Fra studier andre steder i verden er det kommet noen få rapporter om enkelttilfeller av koronasmitte mellom kjæledyr. Men dette står i klar kontrast til de millionene av mennesker som til nå er blitt smittet.

Hvorfor smitter ikke katter mennesker?

Dersom katter er i stand til å spre koronaviruset til andre dyr, hvorfor smitter de ikke mennesker med viruset?

Angela M. Bosco-Lauth, en av forskerne bak studien, peker på at de kattene som er blitt smittet trolig i stor grad har fått viruset av mennesker. Forskerne minner samtidig om at det å smitte katter gjennom å dryppe viruset inn i nesen på dem, er noe annet enn smitteoverføring i hverdagen.

Bosco-Lauth mener likevel at nokså mange katter i verden kan være smittet med SARS-Cov-2, uten at vi mennesker merker noe til det. Dyrene utvikler jo ikke noen symptomer på sykdom.

Selv om katter kan bli smittet av det nye koronaviruset og kan bringe smitten videre til andre katter, mener forskerne bak denne nye studien at det er liten grunn til å frykte smittespredning gjennom katter. De oppfordrer likevel koronasmittede katteeiere til å holde kattene sine innendørs et par dager, for sikkerhets skyld.
Selv om katter kan bli smittet av det nye koronaviruset og kan bringe smitten videre til andre katter, mener forskerne bak denne nye studien at det er liten grunn til å frykte smittespredning gjennom katter. De oppfordrer likevel koronasmittede katteeiere til å holde kattene sine innendørs et par dager, for sikkerhets skyld.

Forskerne kommer på tross av den begrensede smittefaren, med en oppfordring til personer som er blitt koronasmittet og som har katt: Hold katten mest mulig innendørs i et par dager, for å unngå smittespredning til andre katter. Katter er maksimum smittefarlige i fem døgn etter at de selv er blitt påført smitten.

I Norge oppfordrer også Veterinærinstituttet personer som selv er smittet med covid-19, om å være nøye med hygiene i forbindelse med kontakt med dyr. Kanskje bør de få noen andre til å passe kjøledyret sitt, mens de selv er smittefarlige.

Kan katter brukes til å utvikle vaksine?

SARS-Cov-2 er et zoonotisk virus, det vil si at det kan smitte mellom dyr og mennesker.

I denne studien så forskerne også at kattene som først var blitt smittet med koronaviruset, viste en sterk immunrespons mot viruset om forskerne forsøkte å smitte dem en gang til.

Det skal være første gang at dette er blitt påvist.

Forskerne foreslår nå at katter kan bli brukt i arbeidet med å utvikle vaksiner mot koronaviruset, fordi de så tydelig utvikler immunitet mot viruset etter først å ha blitt smittet en gang.

Kilde og referanse:

Angela M. Bosco-Lauth m. fl: «Experimental infection of domestic dogs and cats with SARS-CoV-2: Pathogenesis, transmission, and response to reexposure in cats», PNAS, 29. September 2020. Artikkelen.

The New York Times: «Cats shed more coronavirus than dogs, but it’s unlikely they’ll infect their humans.», 30. september.

Powered by Labrador CMS