I 2020 var standpunktkarakterene i grunnskolen høyere enn året før i nesten alle fag, og i år har det stabilisert seg på samme nivå som i fjor, unntatt i naturfag.
I 2020 var standpunktkarakterene i grunnskolen høyere enn året før i nesten alle fag, og i år har det stabilisert seg på samme nivå som i fjor, unntatt i naturfag.

De svakeste elevene har gjort det bedre gjennom pandemien

De elevene som fikk de svakeste resultatene i nasjonale prøver, har fått bedre karakterer gjennom koronapandemien, viser tall fra SSB.

Blant elevene som gjorde det dårligst på nasjonale prøver i regning i 8. trinn, gikk færre ut av ungdomsskolen med standpunktkarakter 1 eller 2 etter 10. klasse, melder Statistisk sentralbyrå.

Den samme tendensen gjør seg gjeldende i engelsk og norsk hovedmål.

I 2020 var standpunktkarakterene i grunnskolen høyere enn året før i nesten alle fag, og i år har det stabilisert seg på samme nivå som i fjor, unntatt i naturfag.

Skoleåret 2020–21 hadde avgangselevene i grunnskolen i gjennomsnitt 43,3 grunnskolepoeng. Det er 0,1 poeng høyere enn i 2019-20, da karaktersnittet økte med hele 1,2 poeng fra året før.

SSB understreker at statistikken ikke er tilstrekkelig til å trekke entydige slutninger om årsaken til at elevene fikk bedrede standpunktkarakterer.

Gym og matlaging best

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at guttene i gjennomsnitt fikk 41,1 grunnskolepoeng, mens jentene fikk betydelig mer – 45,6 poeng.

Jentene har høyere snittkarakter i 12 av de 13 største fagene. Størst forskjell er det i kunst og håndverk der jentene ligger 0,7 poeng over. I matte skiller bare 0,2 karakterpoeng. Gym er det eneste faget der guttene gjør det bedre enn jentene på ungdomsskolen.

Elevene i Oslo gjør det aller best på skolen med 44,9 i snitt, mens snittet er lavest i Agder, 42,6.

Kroppsøving og mat og helse ser ut til å motivere flest, der er snittkarakteren er henholdsvis 4,7 og 4,6. Bare i matte og norsk sidemål ligger snittet under karakteren 4.

Mer ro på hjemmeskole

Også i videregående skole har elevene oppnådd bedre resultater under pandemien. Samlet har gjennomsnittskarakteren for alle fellesfag med minst 50 elever økt fra 4,1 før pandemien til 4,2 i fjor, og det har holdt seg til år.

Kunnskapsminister Guri Melbye (V) mener det allerede nå kan antydes noe om hvorfor.

– Vi ser at standpunktkarakterene har gått opp sammenlignet med årene før koronapandemien, og årsakene er sammensatte. Det blir viktig å følge utviklingen tett fremover, sier Melby i en pressemelding.

Hun viser til en rapport fra juni som peker på flere forhold som kan ha bidratt til forbedringen våren 2020: Andre vurderingsmåter og mer ro til å konsentrere seg på hjemmeskole kan ha slått positivt ut for noen elever. At lærerne lot tvilen komme elevene til gode, blir også trukket fram som mulig forklaring.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

(©NTB)

Powered by Labrador CMS