Finland og Norge kom best gjennom pandemien

Det kan være for tidlig å utrope verdensmesteren i kampen mot koronaviruset. En sammenligning av 154 land viser likevel at noen peker seg ut.

Det kan finnes en enkel forklaring på hvorfor en liten gruppe nordiske land har klart seg så bra.

Det handler om folks forhold til myndighetene, mener lederen for et nytt dansk ekspertsenter på pandemi og samfunn.

Sammenligner fire områder

Magasinet Der Spiegel i Tyskland har gransket koronahåndteringen i flertallet av verdens land. Redaksjonen satte sammen tall fra fire områder: overdødelighet, økonomi, frihetsinnskrenkning og vaksinering.

På topp havner da Finland etterfulgt av Norge og Danmark. Også Luxembourg har klart seg veldig godt.

Andre land som har klart seg bra gjennom pandemien er Taiwan, Singapore, Japan, New Zealand og Sveits.

Sverige må finne seg i en delt 20. plass sammen med Tyskland og Nederland.

Har sett på overdødelighet

Der Spiegel understreker at mye i tallmaterialet deres er usikkert. Tallene er delvis basert på et omfattende arbeid gjort av det britiske magasinet The Economist, som har fulgt pandemiutviklingen nøye.

Der Spiegel valgte å sammenligne de 154 landenes overdødelighet under pandemien, heller enn registrerte koronadødsfall. De mener det gir et riktigere sammenligningsgrunnlag.

Overdødelighet innebærer at flere er døde enn det skulle ha vært, sammenholdt med statistikken for årene før.

Verden har under pandemien hatt en samlet overdødelighet på cirka 10 millioner mennesker.

Det er langt flere enn 4 millioner døde av covid-19, som offisielle tall fra hvert enkelt land forteller om.

Norge, Danmark og åtte andre land har hatt underdødelighet. Det vil si at færre har dødd under pandemien enn normalt.

Økonomien hardt rammet

Mange land ble veldig hardt rammet økonomisk under pandemien.

Det typiske på verdensbasis i 2020 var et fall i bruttonasjonalproduktet (BNP) på mellom 5 prosent og 10 prosent sammenlignet med 2019.

Her kommer Norge, Finland og Sverige best ut i Norden, med Danmark et stykke etter.

Norges fastlands-BNP, det vil si utenom olje og gass, falt bare 2,5 prosent fra 2019 til 2020, ifølge SSB.

Sveriges BNP-nedgang i 2020 var på 2,8 prosent. Land som Spania, Storbritannia, Italia og Hellas opplevde et fall i økonomien på nærmere 10 prosent.

Tillit kan være forklaringen

Men hva er det som gjør at nordiske land som Finland, Norge og Danmark har klart seg så bra gjennom en global krise?

Aarhus Universitet i Danmark har etablert et eget forskningssenter som gransker samfunnsutvikling og økonomi under pandemien. Senteret er kalt HOPE, som står for How Democracies Cope with COVID19, og det ledes av statsviteren Michael Bang Petersen.

Han peker på den høye tilliten vi har til myndigheter og regjeringer i de nordiske landene. Det er en viktig forklaring på hvorfor vi har klart oss så bra. Denne høye tilliten kan ha gjort det enklere for myndighetene å få folk til å endre adferd og følge helseråd og politikernes anbefalinger.

Dataene som er samlet inn av de danske forskerne, viser at denne tilliten har vært mindre i Sverige enn i andre nordiske land.

Tilliten til vaksinene

Men også i de nordiske landene har politikere og helsemyndigheter stått overfor flere dilemmaer knyttet til folks tillit.

Det kanskje beste eksempelet var da det viste seg at vaksinene fra AstraZeneca og Johnson & Johnson i sjeldne tilfeller kunne føre til alvorlige bivirkninger.

I land som Danmark og Norge gikk myndighetene ut og informerte helt åpent om situasjonen. Folk fikk vite alt det mulig negative om vaksinene som myndighetene visste.

HOPE-forskerne er ikke i tvil om at dette bidro til å øke vaksineskepsisen i befolkningen.

Samtidig mener forskerne at nettopp slik åpen kommunikasjon fra helsemyndighetenes side, bidrar til å styrke den mer generelle tilliten folk har til dem.

Informasjonen om mulige alvorlige bivirkninger av de to vaksinene kan slik på lengre sikt bidra til at flere i land som Danmark og Norge vaksinerer seg.

Kilder:

Der Spiegel, Kristeligt Dagblad, SSB og Videnskab.dk

Tall for overdødelighet i Europa og Norge hos EUROMOMO (European Mortality Monitoring Project).

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS