Skilsmissebarn skilles oftere

Eplet faller ikke langt fra stammen, heller ikke i ekteskapet. For skilsmissebarn er sjansen dobbelt så stor for at ekteskapet havarerer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er dobbelt så stor sjanse for at ekteskapet ikke varer i både gode og onde dager, hvis en av partene er skilsmissebarn. Er begge barn av skilte foreldre er det trippelsjanse for ekteskapsbrudd.

Dette viser en undersøkelse som er utført ved Divisjon for Psykisk helse ved Folkehelseinstituttet med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995-1997.

Alle personer som var fylt 20 år eller eldre ble inkludert i undersøkelsen, altså omtrent 66 000 mennesker.

Tidligere undersøkelser i andre land har vist tilsvarende resultater som de norske forskerne har kommet fram til, men det er først nå man kan dokumentere samme tendensen her i landet.

Tror på at det varer

- Dette er solid dokumentasjon om økt forekomst av samlivsbrudd for de som har skilte foreldre , sier hovedforfatter av studien, Ingunn Størksen ved Senter for Atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Det ser altså ut til at barn av skilte foreldre raskere tyr til skilsmisse hvis de støter på problemer i ekteskapet.

- Mitt inntrykk er at de aller fleste som gifter seg går inn i ekteskapet med den troen at det skal vare, men det er kanskje noen ubevisste mekanismer som slår inn når man støter på problemer, mener atferdforskeren fra Stavanger.

- Skilsmisse kan være litt mer nærliggende når man har sett at foreldrene har valgt den løsningen.

' Ingunn Størksen er forsker ved senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (Foto: UiS)'
" Ingunn Størksen er forsker ved senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (Foto: UiS)"

Skilsmisse sliter på den psykiske helsa

Skilsmissebarn, både gutter og jenter, har ikke bare større risiko for ekteskapsbrudd, men møter også oftere på psykiske problemer som angst og depresjon i voksenlivet, sammenlignet med barn som har gifte foreldre.

- Foreldre og samlivsbrudd har innvirkning på de voksne barna. De opplever økte psykiske problemer, sier Størksen.

Menn som har vært gjennom både en skilsmisse i barndommen og i voksenlivet, er spesielt i faresonen for angst og depresjon.

- Det kan tenkes at det kan være relatert til at det blir mange brutte relasjoner, at nettverket blir mindre. Når grunnfamilien er oppløst er det et mindre nettverk igjen. Vi vet jo at nære relasjoner er ekstremt viktig for den psykiske helsen.

Brente skilsmissebarn skyr ilden

Tallene fra Nord-Trøndelag tyder også på at skilsmissebarn vegrer seg for det ekteskapelige liv. Det er færre skilsmissebarn som inngår ekteskap, og de som velger å si ja, gjør det senere i livet enn de som har gifte foreldre.

- Andre kvalitative undersøkelser kan tyde på at man vegrer seg litt, man er litt redd for ekteskapet. Det kan tenkes at det kan ligge til grunn, tror Størksen.

Men det ser ikke ut som om nølingen med å sette ringen på fingeren gjør det lettere å forbli gift når man først har sagt ja.

- Man skulle kanskje tro at de som har brukt lang tid på å gifte seg skulle klare seg bedre, men likevel skiller de seg oftere i snitt enn de som fortsatt har gifte foreldre. Så totalt lever de færre år i ekteskapet, sier atferdsforskeren.

Håp for den ekteskapelige lykke

Men selv om tallene kan se mørke ut for de som har foreldre med brutte ekteskap, kan det fortsatt være håp om ekteskapelig lykke for skilsmissebarna.

Etter ti år i ekteskapet flater nemlig forskjellene ut og det er ikke lenger noen større risiko for at skilsmissebarn skiller seg, sammenlignet med de andre.

Forskeren fra Stavanger tror også at bevissthet om mulige problemer kan gjøre det lettere å unngå skilsmisse.

- Det gode oppi det hele er at hvis man har kunnskap om at man er i risiko, har man mulighet til å prøve å motvirke det, for eksempel ved å delta på ekteskapskurs og samlivskurs, sier Størksen.

- Dette er bare statistikk. Man har alltid mulighet til å påvirke sitt liv gjennom de valgene man gjør.

Referanse:

Størksen, I., Røysamb, E., Gjessing, H. K., Moum, T., & Tambs, K. (2007). Marriages and psychological distress among adult offspring of divorce: A Norwegian study. Scandinavian Journal of Psychology, 48, 467-476.

Powered by Labrador CMS