Økt risiko for kreft ved IVF-behandling?

PODCAST: IVF-behandling gir korte perioder med unormalt høye nivåer av østrogen og progesteron. Kan det gi en økt risiko for kvinner som gjennomgår assistert befruktning?

Noen kreftformer er følsomme for kjønnshormonene østrogen og progesteron. Data fra USA på tidlig 1990-tallet, viste en noe økt risiko for eggstokkreft hos spesielle grupper.

En av disse gruppene var infertile kvinner. Hormonbehandling ved menopausen har også vist en økning i krefttilfeller, spesielt brystkreft.

IVF-behandling medfører korte perioder med unormalt høye nivåer av østrogen og progesteron. Kan det gi en økt risiko for kvinner som gjennomgår assistert befruktning?

Marte Myhre Reistad er gynekolog og forsker ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. I hennes doktorgrad har hun undersøkt registerdata for kvinner som fikk assistert befruktning i perioden 1984-2010.

I tillegg har hun også sett på barna som har kommet til verden etter fertilitetsbehandlingen. I siste episode av Barnløs på godt og vondt forteller hun om funnene hun har gjort.

En noe økt kreftrisiko for kvinner

Antall par som får hjelp behandling med assistert befruktning, var i 2017 over 9000, og antall barn født var rundt 2400.

─ Vi anbefaler fortsatt assistert befruktning, forklarer Reigstad. Til tross for at vi fant økt forekomst av enkelte kreftformer.

I episoden forteller hun mer om hvilke kreftformer det er snakk om.

─ Nye tilsvarende undersøkelser bør gjøres for å kunne si med større sikkerhet hvilke kreftformer som øker, og i hvilket omfang, sier Reigstad.

Vil barna ha økt risiko for kreft?

Forskning viser at det er en høyere risiko for lav kroppsvekt, for tidlig fødsel og medfødte misdannelser for barn som kommer til verden etter assistert befruktning, sammenlignet med barn som kommer til verden etter en naturlig befruktning.

─ Noe av bakgrunnen for at vi ønsket å se på dette, er at vi driver med noe som er utenom det vanlige, sier Reigstad.

Powered by Labrador CMS