OSIRIS REx skal ta med seg en liten klype asteroidestøv tilbake til jorden. Slik ser en kunstner for seg at øyeblikket kan se ut. (Bilde: NASA/Goddard Space Flight Center)
OSIRIS REx skal ta med seg en liten klype asteroidestøv tilbake til jorden. Slik ser en kunstner for seg at øyeblikket kan se ut. (Bilde: NASA/Goddard Space Flight Center)

Snart framme: NASA-sonde skal hente asteroide-støv

NASA-sonden OSIRIS-REx nærmer seg asteroiden Bennu - to år etter oppskytningen.

Published

Det høres foreløpig ut som en science-fiction-idé, men en gang i en ikke altfor fjern framtid kan vi hente ned gull, jern og andre verdifulle mineraler og metaller fra asteroider.

I alle fall ifølge de som har såpass tro på konseptet at de har startet selskaper med nettopp dette for øyet.

Et av disse selskapene er Planetary Resources, som begynte i det små i 2009. Deres uttalte mål er å kunne utvinne og raffinere råmaterialer fra asteroider i nærheten av jorda, men disse målene er foreløpig kun på papiret.

En viktig del av arbeidet er å kunne identifisere hvor mye råmaterialer det finnes i ulike typer asteroider. Asteroider er stort sett rester som ble igjen etter at planetene ble dannet, så de består av de samme ingrediensene som planetene, inkludert vann, gull, jern og massevis av andre, verdifulle ressurser.

Hvis du vil ha en innføring i hva gruvedrift på asteroider egentlig innebærer, så kan du lese denne forskning.no-saken.

PBS Spacetime har også laget en video om mulighetene, som ligger i bunn av saken.

OSIRIS-REx

Problemet er selvfølgelig at det foreløpig er vanvittig dyrt å hente ned noe som helst fra asteroider, noe som OSIRIS-REx-oppdraget er et godt eksempel på.

Oppdraget har en totalkostnad på nesten en milliard dollar, ifølge bransjemagasinet Spaceflightnow. Sonden kan ende opp med bare 60 gram asteroidestøv som den kan ta med seg tilbake til jorden.

Sonden ble skutt opp i 2016, og har nå begynt å nærme seg asteroiden 101955 Bennu. Når det kommer til sammensetning, er denne asteroiden er klassifisert som en B-type, som blir gruppert sammen med C-type-asteroider, forvirrende nok. Dette betyr at den består av mye karbon og kan ha mye vann, noe som OSIRIS-REx skal finne ut mer om.

Vann er spesielt interessant for selskapene som interesserer seg for ressursutvinning fra asteroider. Vann består av hydrogen og oksygen, hovedingrediensene i rakettdrivstoff. Selskapene vil være interessert i å utnytte vannressurser til å lage drivstoff som kan brukes til "fylling" av raketter i framtiden, ifølge Space.com.

OSIRIS-Rex er en forkortelse for "Origins, Spectral Interpretation, Resource identification, Security, Regolith explorer", så sonden har med seg et knippe instrumenter som skal undersøke mange forskjellige aspekter ved asteroiden.

"Security" er en av de mer dramatiske aspektene ved oppdraget, siden asteroiden Bennu er en risiko-asteroide som kan treffe jorden en gang mellom 2175 og 2199. Sjansen er liten, rundt 0,00037 prosent sannsynlig ifølge NASAs observasjoner, men NASA-sonden skal finne ut mer om asteroidens bane.

Plukke opp en prøve

Sonden har nå sendt tilbake sine første bilder av asteroiden, som foreløpig er hele 2,2 millioner kilometer unna, ifølge NASA. Det er ikke så lett å se asteroiden enda, men i begynnelsen av desember skal den være framme.

Sondens første blinkskudd av asteroiden, ikke så lett å se hva som skjer enda. (Bilde: NASA)
Sondens første blinkskudd av asteroiden, ikke så lett å se hva som skjer enda. (Bilde: NASA)

OSIRIS-REx skal ikke lande, men den skal være såvidt borti asteroiden med en lang arm som plukker opp asteroideprøven. Armen har en maskin som blåser overflatemateriale inn i et filter, som dermed kan tas med tilbake til jorden.

Denne prøven kan gi mye mer informasjon om hva denne asteroiden består av, og forholdet mellom de forskjellige stoffene.

Prøven skal etter planen være tilbake på jorden i 2023, i en liten kapsel som skal slippes fra sonden.

Hvis oppdraget blir en suksess, er ikke OSIRIS-REx den første sonden som har med seg en asteroideprøve tilbake til jorden. Den æren går til den japanske sonden Hayabusa, som ble skutt opp i 2003, og fikk med seg noen små asteroidekorn som kom tilbake til jorden i 2010.

Denne sonden har en etterfølger, Hayabusa2, som også skal hente inn prøver fra en asteroide, og være tilbake på jorden i 2020. Denne prøven er også mye mindre enn prøven som OSIRIS-REx forsøker å få med seg.