Det ligger gytefelt og viktige økosystemer i mange av Norges havområder, men iskantsonen er blant de mest omstridte. Her en isbjørn på isen utenfor Svalbard.
Det ligger gytefelt og viktige økosystemer i mange av Norges havområder, men iskantsonen er blant de mest omstridte. Her en isbjørn på isen utenfor Svalbard.

Havforskere vil utvide iskantsonen

Eksperter som har vurdert særlig verdifulle havområder rundt Norge, vil utvide den såkalte iskantsonen.

Ekspertgruppen foreslår å utvide iskantsonen til maksimal isutbredelse for å fange opp den delen av oppblomstringen i iskantsonen som strekker seg sør for iskanten, og som legger grunnlag for at dette også er et viktig beiteområde.

Maksimal isutbredelse vil si hele området hvor det er is i løpet av et år. Dagens definisjon av iskantsonen dekker bare deler av dette området.

Greenpeace mener Norge må lytte til forskerne og endre på dagens iskantsone.

– Iskantsonen er motoren bak livet i Arktis. Her finner vi flere tusen arter, med alt fra alger, torsk og sjøfugl til sel og hval. Livet i havet trues når politikerne tillater oljeboring i iskantsonen. Dagens regjering feilet totalt da de definerte iskantsonen akkurat nord for oljeriggene, i stedet for å lytte til vitenskapen, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge.

Vil slå sammen og utvide

Mer enn 70 forskere fra åtte ulike institusjoner har deltatt i arbeidet med å vurdere miljøverdiene i de eksisterende havområdene som kalles SVO (særlig verdifulle områder).

I dag finnes det 29 slike områder, men ekspertene går i rapporten inn for færre, men større områder. Forskerne foreslår også å opprette fire helt nye områder: Det sentrale Barentshavet, Midtatlantisk rygg, Dyphavsområdene i Norskehavet og Norskerenna.

De foreslår samtidig å redusere dagens 29 områder til 19 områder.

– Vi mener at SVO-ene bør reflektere samspillet mellom økologiske prosesser og miljøet som danner grunnlaget for miljøverdiene i området. Et SVO inkluderer ikke bare et gytefelt, en sjøfuglkoloni eller utvalgte koraller, men reflekterer i tillegg økologisk samspill i et større område, sier havforsker Gro I. van der Meeren.

Omstridte områder

Det ligger gytefelt og viktige økosystemer i mange av Norges havområder, men iskantsonen er blant de mest omstridte.

Et annet omstridt område er LoVeSe, altså havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Havforskerne foreslår å slå sammen og utvide disse kystnære SVO-ene.

– Den nye SVO rapporten fra Havforskningsinstituttet understreker at havområdene utafor Lofoten, Vesterålen og Senja er brua som kobler sammen hele norskekysten og er altfor viktig til å brukes i et miljøpolitisk spill, sier leder Daniel Weiss i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Grunnen til at områdene er omstridt, er at flere av dem også inneholder store ressurser i form av fisk og olje og gass. Fra politisk hold strides det både om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, samt om hvor iskantgrensa for oljeleting skal gå.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS