80 000–170 000 år gamle steinverktøy funnet i en hule tyder på at asiatiske fortidsmennesker var tidlig ute med teknologien. (Foto: Marwick et al.)
80 000–170 000 år gamle steinverktøy funnet i en hule tyder på at asiatiske fortidsmennesker var tidlig ute med teknologien. (Foto: Marwick et al.)

Urgammel verktøykasse funnet i Kina

Fortidsmennesker i Kina kan ha begynt å bruke steinkniver titusenvis av år før forskerne trodde.

I Afrika og Europa brukte menneskeslekten ganske raffinerte verktøy av stein allerede for 300 000 år siden.

Mens i Øst-Asia har de eldste slike verktøyene som hittil er funnet «bare» vært 30–40 000 år gamle.

Nå lander arkeologer på en langt eldre dato. Steinverktøy fra en hule i det sørvestlige Kina ble trolig laget for minst 80 000 år siden, muligens allerede for 170 000 år siden.

Det er lenge før moderne mennesker kom dit.

Kanskje ble verktøyene brukt av denisovanere, en mennesketype som levde i området på den tida. Men det kan forskerne bare spekulere på.

Primitiv lommekniv

Arkeologene har antatt at verktøyene ble importert da mennesker vandret inn fra vest. Nå heller de mot at de ble funnet opp på stedet.

En forskergruppe fra Kina, USA og Australia analyserte mer enn to tusen steinbiter, flest av kiselskifer. Kiselskifer, blant annet flint, har typisk blitt brukt som verktøy. Man hogger den til ved å kakke av lag på steinen slik at den formes til et skarpt redskap som kan brukes til å skjære, skrape, spidde eller grave – en slags lommekniv, som forskerne kaller den i en pressemelding fra University of Washington.

Til sammen 45 bearbeidede steinbiter og avslag fra prosessen ser ut til å stamme fra slike steinverktøy.

Vanskelig å tidsbestemme

Verktøyene ble gravd fram fra en hule for 40 år siden. Det gjør det vanskeligere å datere dem fordi luft, planter og dyr har sluppet til i hulen etter utgravingene.

Forskerne forsøkte å løse problemet ved å analysere noen av sedimentene som gjenstandene ble funnet begravd i, ned på mineralnivå.

Metoden de brukte kan si noe om hvor lenge det er siden kvartsen i sedimentene ble utsatt for sollys og dermed når gjenstandene trolig ble plassert inni hulen.

De konkluderer med et stort tidsspenn, men er rimelig sikre på at verktøyene var i bruk en eller annen gang i løpet av de 90 000 årene for mellom 80 000 og 170 000 år siden.

Lignende verktøy som er funnet i India, er imidlertid enda eldre.

Referanse:

Yue Hu mfl: Late Middle Pleistocene Levallois stone-tool technology in southwest China. Nature, 19. november 2018. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS