To av barna som ble funnet i utgravningene i Peru. (Bilde: John Verano (2019)
To av barna som ble funnet i utgravningene i Peru. (Bilde: John Verano (2019)

Forskere finner restene etter 140 ofrede barn i Peru

Aldri før har det blitt funnet så mange barn som har blitt ofret på ett sted i Sør-Amerika.

Publisert

I 2011 begynte det å stikke opp knokler fra et sanddekket område ved stillehavskysten i nord-Peru.

Dette stedet ligger bare noen få kilometer fra Chan Chan - den gamle hovedstaden til Chimú-kulturen, en langtlevende og rik sivilisasjon i det som i dag er Peru. Den eksisterte fra omtrent 900 e.Kr til 1470, kun noen tiår før europeerne kom til Sør-Amerika.

Arkeologer undersøkte stedet hvor disse knoklene dukket opp, og de fant spor etter en brutal masseofring. Funnet er beskrevet i en ny artikkel i tidsskiftet PLOS One.

Totalt fant de over 140 barn, tre voksne og mer enn 200 llamaer. Det er grunn til å tro at de ble begravet på samme tid, og forskerne ser klare spor etter rituell ofring.

Utgravningene foregikk mellom 2011 og 2016, og de døde lå på et 700 kvadrameter stort område. Karbon-14 dateringer har vist at ofringen skjedde en gang rundt 1450.

Dette er en brutal historie, så vær varsom med å lese videre.

Restene av murene i Chan Chan i dag, sett fra lufta. I denne byen kan det ha bodd mer enn 40 000 mennesker på høyden. Funnstedet for massakren var bare noen kilometer unna byen, nærmere kysten. (Foto: GilCahana, Wikimedia Commons)
Restene av murene i Chan Chan i dag, sett fra lufta. I denne byen kan det ha bodd mer enn 40 000 mennesker på høyden. Funnstedet for massakren var bare noen kilometer unna byen, nærmere kysten. (Foto: GilCahana, Wikimedia Commons)

Barneofringer

Det er ofte vanskelig å identifisere ofringer på arkeologiske funnsteder, ifølge forskerne bak artikkelen.

Men ved dette funnstedet mener de det er svært klart. En av årsakene til det er skadene de finner på barneskjelettene.

Skjelettene er godt bevart, og forskerne fant store kuttmerker på brystebeinene til mange av barna. Brystbeina ble kuttet på tvers. Alle som hadde intakte deler av brystbeinet, viste disse skadene.

Kuttene er også svært like, både i retning og plassering. Det er heller ingen tegn til unøyaktige kutt, så forskerne mener det var en erfaren person som lagde kuttene.

Samtidig så forskerne tydelig at ribbeina hos mange av disse barna hadde blitt tvunget til siden. Dette kan bety at brystet ble åpnet for å ta ut hjertet, en type ofring som er kjent fra spanske beskrivelser av Inka-ofringer fra fra 1600-tallet.

Det har ikke vært mulig å kjønnsbestemme barna, men en nærmere kjemisk analyse av 36 barn viste at den eldste var rundt tolv år, mens den yngste var rundt seks.

Noen av barna hadde også formede hodeskaller, en skikk som ikke ble praktisert over hele Chimú-området. Dette betyr sannsynligvis at disse barna kom fra flere forskjellige områder, og ble brakt til dette stedet for å ofres.

Men hvorfor skjedde denne ofringen?

Flom?

Noen av lamaene hadde også åpnede bryst, og hadde blitt slått hardt i hodet.

Det er ingenting på funnstedet som gir en klar forklaring på hvorfor denne masseofringen skjedde, ifølge artikkelen.

Men gravene ligger i et lag med tykk leire, hvor det blant annet har blitt bevart fotavtrykk i det som en gang var våt leire. Dette er utypisk for dette tørre område, ifølge forskerne, og de spekulerer i om ofringene kan ha hengt sammen med en stor flom, som kunne hatt store konsekvenser for livet her.

Uansett ville en slik ofring ha kostet samfunnet dyrt, så de som utførte ofringen må ha ment at dette var svært viktig å gjennomføre.

Menneskeofringer er et stort og komplisert felt, men det er noe som folk har holdt på med i tusenvis av år. Menneskeofringer har blitt sett på som det mest betydningsfulle noen kan tilby gudene, som du kan lese mer i denne forskning.no-saken.

Referanse:

Prieto mfl: A mass sacrifice of children and camelids at the Huanchaquito-Las Llamas site, Moche Valley, Peru. PLOS One, 2019. DOi: 10.1371/journal.pone.021169.