Potteskår med eksempler fra et tidlig alfabet.
Potteskår med eksempler fra et tidlig alfabet.

Bokstavene på dette potteskåret er fra et 3500 år gammelt alfabet

Men hva står det?

Når du leser denne artikkelen bruker du en variant av det latinske alfabetet. Det kan spores direkte tilbake til romerne, som brukte det til å skrive - ikke overraskende - latin.

Men det latinske alfabetet var langt fra det første alfabetet. Vårt alfabet kan spores langt tilbake, også før romerne. Først til det greske alfabetet, og helt tilbake til det fønikiske alfabetet.

Fønikerne var et handelsfolk rundt Middelhavet som ofte får æren for å ha spredt sitt alfabetet i dette området. Fønikerne var på sitt mektigste og mest utbredte fra 1100 f.Kr. til 200 f.Kr, men alfabetet deres var basert på et som kom før.

Det tidligste eksempelet på et alfabet som forskerne kjenner til, kommer fra Sinai-halvøya i dagens Egypt, og det stammer fra rundt 1900-1800 f.Kr, ifølge en ny forskningsartikkel i tidsskriftet Antiquity. Ingen vet akkurat når folk begynte å bruke dette alfabetet med forenklede bokstaver, men de brukte det til å skrive et semittisk språk.

Hebraisk eller arabisk er eksempler på et semittiske språk som fortsatt brukes i dag.

Noen av restene som fortsatt kan sees ved Tel Lachish i dagens Israel.
Noen av restene som fortsatt kan sees ved Tel Lachish i dagens Israel.

Vanskelig å datere

Det er vanskelig å spore hvordan alfabeter har oppstått og utviklet seg. Det har blitt funnet flere eksempler på tidlig alfabetiske nedtegnelser, men de er sjelden lett å datere, ifølge forskerne.

Men forskerne har fått en mulighet ved funnstedet som kalles Tel Lachish i dagens Israel. Dette var en by som var bebodd i tusenvis av år.

Bygningene her har vært utgravd i flere omganger, og allerede i 1935 ble det rapportert om svært tidlige eksempler på semittiske bokstaver fra dette funnstedet, som er beskrevet i denne publikasjonen fra 1938.

En gruppe arkeologer fra Østerrike og Israel beskriver nå et nytt funn fra Tel Lachish i tidsskriftet Antiquity. De fant et potteskår med alfabetisk skrift i et område som var godt kartlagt. Arkeologene mener de har god oversikt over de forskjellige arkeologiske lagene, som har blitt datert ved hjelp av karbon-14. Du kan lese mer inngående om denne teknikken på forskning.no.

Dermed er de ganske sikre på at dette potteskåret stammer fra mellom 1500 og 1400 f.Kr., en tid det finnes lite skrift fra. Men hva står det her?

Området der potteskåret ble funnet.
Området der potteskåret ble funnet.

En melkekopp?

Skåret stammer sannsynligvis fra en type skål, kalt en kypriotisk melkeskål. Det er dekorert på den ene siden, men på den andre siden er det altså bokstaver.

I artikkelen beskriver forskerne en mulig tolkning av disse bokstavene, som altså er skrevet på et semittisk språk. Den ene linjen kan bety «slave», ifølge forskerne, men dette er sannsynligvis en del av et navn, og var en vanlig formulering. Den andre linjen kan bety «honning» eller «nektar».

Forskerne spekulerer også i hvordan denne typen skrift kan ha spredt seg fra Sinai-området, og til andre deler av Midtøsten. Dette potteskåret er det tidligst kjente eksempelet på alfabet-bruk i dette området, ifølge forskerne.

Referanse:

Höflmayer mfl: Early alphabetic writing in the ancient Near East: the ‘missing link’ from Tel Lachish. Antiquity, 2021. DOI: 10.15184/aqy.2020.157. Sammendrag

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS