Disse redskapene er mye enklere og større enn de yngre redskapene som er funnet. – Dette ser dermed ut til å være laget av en hånd som hadde mindre finkontroll enn hånden i slekten Homo, mener zoolog Torfinn Ørmen. (Foto: Reuters, NTB scanpix)
Disse redskapene er mye enklere og større enn de yngre redskapene som er funnet. – Dette ser dermed ut til å være laget av en hånd som hadde mindre finkontroll enn hånden i slekten Homo, mener zoolog Torfinn Ørmen. (Foto: Reuters, NTB scanpix)

3,3 millioner år gamle steinredskaper funnet i Kenya

Norsk forsker mener tidlige mennesker har laget redskapene.

Forskere fra Stony Brook University i New York har funnet steinredskaper som de mener ble laget for 3,3 millioner år siden. Dette er 700 000 år tidligere enn det som har blitt funnet før.

Forskere har trodd at de tidligste menneskene i slekten Homo var de første som laget og brukte slike redskaper. Men de dukket antakelig ikke opp før en halv million år senere.

Hvem var det da som laget de redskapene som nå er funnet?

Historien endres

Nye funn fører ofte til at bildet av menneskets utviklingshistorie endrer seg.

Dette er altså ikke første gangen forskerne gjør funn som utfordrer det vi tror vi vet om mennesket.

For eksempel skrev forskning.no en sak i 2009 om at historien om de første menneskene som lagde steinverktøy hadde endret seg dramatisk i løpet av ganske kort tid.

Så hvor sikre kan vi være på at dette nye funnet er akkurat det forskerne tror det er?

Alltid noen som er uenige

– Det er sikkert noen som er uenige i at dette faktisk er redskaper, det vil det alltid være, sier Torfinn Ørmen.

Han er zoolog og førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og tilknyttet Naturhistorisk museum i Oslo. 

– Men jeg mener at det er noe menneskelignende som har gjort dette, legger han til.

Han sier redskapene som er funnet ser ut til å være laget ved at noen har brukt en stein til å slå en annen stein for å få av flak.

– Fordelen med Øst-Afrika er at det er mange askelag og lavalag der. Det gjør det lett å analysere og tidfeste funnene, sier zoolog Torfinn Ørmen.  (Foto: Per Aas, NHM/UiO)
– Fordelen med Øst-Afrika er at det er mange askelag og lavalag der. Det gjør det lett å analysere og tidfeste funnene, sier zoolog Torfinn Ørmen. (Foto: Per Aas, NHM/UiO)

Og det er det ingen andre arter enn mennesker som gjør. Sjimpanser kan for eksempel bruke et redskap som hammer for å åpne nøtter eller grave opp røtter og rotfrukter, men de lager ikke ett redskap for å gjøre det lettere å lage et annet.

Ørmen mener i tillegg at det er lite sannsynlig at steinene skulle fått den formen de har fra naturlig påvirkning.

Slått med vilje

– Steinene har så mange avslag på sidene at det ikke er sannsynlig at det kan skyldes noe annet enn at noen har slått av flakene med vilje, sier zoolog Ørmen.

Han tror også det er riktig at steinverktøyene kan være 3,3 millioner år gamle.

– Fordelen med Øst-Afrika er at det er mange askelag og lavalag der. Det gjør det lett å analysere og tidfeste funnene, sier zoologen.

Ørmen mener at steinene sannsynligvis ble laget for å fungere som skarpe redskaper til å skjære kjøtt vekk fra bein.

Det er et viktig punkt. For de som vi hittil har sett for oss vandre rundt i Kenya for 3,3 millioner år siden, de spiste ikke kjøtt.

Mindre hjerne

3,3 millioner år siden er lenge før vi har noe som ligner på det vi kaller slekten Homo. Altså menneskeslekten.

Det vi så langt vet er at fortidsmenneskene Kenyanthropus platyops og Australopitechus afarensis levde i Kenya på den tiden.

De var planteetere og hadde mindre hjerne enn de med slektsnavnet Homo.

Her holder arkelog Sonia Harmand et av de 149 steinredskapene hun og kollegaene gravde ut i nærheten av Lake Turkana i Kenya. Forskerne antar at noen av steinene ble brukt som hammer mens de med skarpere deler ble brukt til å skjære kjøtt fra dyrebein. (Foto: Reuters, NTB scanpix)
Her holder arkelog Sonia Harmand et av de 149 steinredskapene hun og kollegaene gravde ut i nærheten av Lake Turkana i Kenya. Forskerne antar at noen av steinene ble brukt som hammer mens de med skarpere deler ble brukt til å skjære kjøtt fra dyrebein. (Foto: Reuters, NTB scanpix)

For å fordøye planter trenger kroppen en stor tarm. Og du kan ikke ha både stor tarm og stor hjerne samtidig.

– Begge er veldig energikrevende organer, så kroppen klarer ikke to av dem, utdyper Ørmen.

Det nye funnet kan dermed utfordre den rådende teorien om at det trengs en større hjerne for å lage slike steinredskaper.

– Men vi vet jo ikke om det var noen av dem som laget redskapene, skyter Ørmen inn.

– Det kan også ha vært andre fortidsmennesker som vi ikke vet om enda.

Starten på mennesket

Ørmen forteller at det har vært spekulert en stund i om noen funn av Australopitechus afarensis egentlig kan være beinrester fra en helt annen art.

Stor hjerne og språkutvikling har vært en prosess i mange trinn, og starten på det var altså å bytte ut planter med kjøtt. Der kom skarpe redskaper inn i bildet.

– Redskapene som er funnet nå, ser ut som starten på nettopp det, mener Ørmen.

Altså flere hundre tusen år tidligere enn det historiebøkene i dag skriver.

– Men vi skulle gjerne hatt noen flere fossiler fra dette området for å skjønne mer av hva som skjedde her, legger han til.

Han forteller imidlertid at det for noen år siden ble funnet knokler med skjæremerker i Etiopia. Knoklene ble datert til å være 3,4 millioner år gamle.

Zoologen sier derfor at noen forskere har gått og ventet på at det skulle bli funnet nettopp slike skarpe steinredskaper som det de har funnet nå.

 

Referanse:

Harmand, Sonia m.fl: 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya. Nature, 21. mai 2015. doi:10.1038/nature14464

Powered by Labrador CMS